Skip to main content Skip to search

Archives for Отговори на въпроси

Онлайн банкиране – допълнение към счетоводството

счетоводство онлайн банкиранеЕлектронното десктоп и мобилно интернет управление на банкова сметка по дистанционен начин се нарича онлайн банкиране.

„Счетоводни Услуги Русе” ЕООД е иновативно счетоводно дружество, което предоставя максимално опростени процедури при онлайн банкирането. Силата на практическото им прилагане се състои в изчерпателната, всеобхватна обработка на входящата информация и достоверно представяне на данните пред обслужващата банкова институция.

Ще обобщим накратко най-важните разяснения, които предоставяме в отговор на въпроси за мястото на онлайн банкирането в работния процес.

Тъй като нашето онлайн счетоводство не осигурява най-максималното улеснение за бизнеса на нашите клиенти, ние вместваме разнообразни допълнителни услуги, за които имаме нужната грамотност и практически опит. Целта е, всички дейности в синтез помежду си да носят все повече и повече ползи и да спестяват още повече време. Една от тези услуги е онлайн банкирането.

Счетоводителят обработва, но не съставя нареждания за банкови трансфери – така беше в първите години на частното счетоводство, когато управителите сами ги съставяха и представяха на хартиен носител в обслужващите банки. Работата с платежни нареждания винаги е съпътстваща за счетоводството, но не е типичната работа, която би дала правилен облик на един счетоводител.

По-късно, за да бъдат максимално атрактивни, но не толкова полезни, много счетоводители предлагаха да свършат всякакви услуги, които не са счетоводни, включително да съставят платежните нареждания. Малцина от тях успяха да вкарат ред и да направят така, че с минимални усилия и без да се затормозяват ненужно, да съчетават счетоводни и несчетоводни задачи. В много от случаите се получаваше претоварване от всевъзможните изисквания, а от това се стигаше до санкции. Отчасти, това положение се облегчи при въвеждането на интернет услугите, чрез които онлайн документа замести този на хартия.

С времето, доста услуги се сдобиват с онлайн представяне, което довежда до по-стройна организация, а от там масово повишаване на качеството при съвместяването на услугите. Понастоящем, счетоводителят работи с различни счетоводни и несчетоводни приложения функциониращи в интернет среда, едно от които е онлайн банкирането.

„Счетоводни Услуги Русе” ЕООД се занимава с онлайн банкиране от откриването на счетоводната фирма, като взема предвид всичките недостатъци и се ползва от всичките предимства.

Онлайн банкирането от счетоводител се разделя на две направления, съобразно наредените плащания:

– за обслужване на взаимоотношениета с бюджетни организации

и

– за обслужване на взаимоотношенията с други лица (фирми, работници, служители, съдружници и т.н)

Нивото на достъп до системата на онлайн банкиране, дава право за изготвяне на платежните документи, както и право за тяхното подписване. Примерно, счетоводителите на „Счетоводни Услуги Русе” ЕООД въвеждат цялата информация в онлайн системата, а представляващия клиента заверява по електронен начин(подписва) нарежданията, след което те се излъчват към съответната кореспондираща банкова сметка. Ако е необходимо пълноправно разпореждане от името на титуляра на банковата сметка, това се извършва с изключителна грижа и ниво на сигурност!

Онлайн банкирането разполага с възможност за справки и банкова информация от разплащателната сметка. По този начин се осъществява възможност за изключително бързо ежедневно контиране по счетоводен начин на всяко банково движение, контрол и проследяване на паричните средства. Популярни са услугите във връзка с извеждане на движенията по банкова сметка в pdf файлов формат и последващо съхранение, изпращане или разпечатване от счетоводителя.

„Счетоводни Услуги Русе” ЕООД e в състояние да реализира безрисково онлайн банкиране, при максимална степен на качество (постижимо чрез бърза система за проверовъчни действия), което да е полезно допълнение към воденото счетоводство.

Read more

Как професионалното счетоводство на фирми е от полза за моя бизнес?

как професионалното счетоводство на фирми в полза на моя бизнесВие спестявате пари от нашето счетоводство на фирми – ние премахваме необходимостта от скъпи домашни счетоводители на пълен работен ден и необходимостта от инвестиране в офис хардуер и софтуер. Използвайки нашите счетоводни услуги в Русе, можете да рационализирате своите счетоводни процеси, така че в крайна сметка да спестите пари от нашето счетоводство на фирми! Вашият служител счетоводител не само ви струва заплатата им, но вие също плащате за неговата издръжка -обезщетения (социално, здравно осигуряване на най-високи проценти, обезщетение при съкращение, осигуровки, данъци при оставане без работа, трудова медицина и т.н.) офис пространство за този служител, допълнителни възнаграждения като коледен бонус и т.н. Вече не е необходимо да плащате за услуги, които не получавате, когато този служител е във ваканция или е болен. Ние таксуваме на час, таксуваме само за времето, което е изразходвано за работа по Вашето счетоводство!

Постигане високо ниво на точност – изнасянето на счетоводни услуги и услуги за заплати може да бъде доста полезно, когато става въпрос за генериране на точни резултати от специализиран персонал. Професионалните счетоводни решения при нашето счетоводство на фирми се справят със счетоводните и трз услуги гладко и качествено.

Ефективна обработка на заплати – обработката на заплатите навреме позволява бързо и ефективно плащане на персонала чрез директни преводи по банков път. Нямате никакви ангажименти за плащане на заплати в брой, лично и персонално.

Избягване на санкции по време на данъчна обработка – неподходящото администриране на данъчно облагаемите нормативни моменти, може да доведе до неправилно данъчно подаване, което да доведе до данъчни санкции. Възлагането на услуги за обработка на данъци от  професионалисти може да спести на компаниите тези проблеми и да гарантира точна обработка на данъците.

Бъдете редовно информирани с актуален счетоводен статус – счетоводствата на Вашата фирма и отчети за заплати могат да се получават редовно. Познаването на финансовото ви състояние и прегледът на финансовите отчети е от ключово значение за управлението на Вашия бизнес и вземането на добре информирани бизнес решения.

Контрол от професионален счетоводител. Всички счетоводители и счетоводни услуги се контролират от професионален счетоводител с над 20 години опит във всички аспекти на счетоводството. Не само премахвате необходимостта от надзор на Вашия вътрешен счетоводител, но можете да бъдете сигурни, че вашите месечни услуги са в добри ръце.

В крайна сметка най-важният въпрос, който трябва да зададете, е „Колко по-голям, по-силен и по-ефективен може да стане Вашият бизнес, когато получите правилния счетоводен екип, който да ви подкрепя?“ Нашето изнесено счетоводство на фирми от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД не се отнася само до предоставянето на основна счетоводна услуга, която да ви помогне – а да ви предоставим страхотна финансова подкрепа, която да ви помогне да стартирате бизнеса си и да постигнете следващото качествено ниво на растеж.

Read more

Украинец с фирма в България промени по фирма и счетоводство

украинец-фирма-българия-промени-фирма-счетоводствоВъпроси от украинец желаещ смяна на управител и счетоводство за българската си фирма в писменна кореспонденция по email

Колко ще струва да направите промени по фирмата  и какво е необходимо за това:

а) да сменете управителя  с държава: България  на управител с държава: Украйна ако е възможно;

Решението за смяна на управителя на дружеството е от компетентността на общото събрание. В частното предприятие този въпрос се решава от собственика и се формализира със съответното решение. Останалите подробности ще Ви бъдат съобщени по телефон.

б) едноличен собственик на капитала – какви данни са необходими;

Паспорт на гражданин на Украйна.

в) смяна на седалище и адрес на управление държава: България, област: София, община: София, населено място: София на адрес в гр.Русе;

Прави се смяна на седалище и адрес на управление.

г) смяна на адреса за кореспонденция с НАП на територията на страната от нашия адрес на вашия адрес;

След като има смяна на седалище и адрес на управление, смяна на  адрес за кореспонденция с НАП не е необходима. Посочва се само седалище и адрес на управление – така този адрес е едновременно и адрес за кореспонденция с НАП.

д) адресът ще се променя в бъдеще, очакваме предложение от вас (първата година не планираме офис и склад, доставката на клиента ще бъде поръчана директно от украинската фабрика).

Смяна на седалище и адрес на управление може да се направи по всяко време. Разполагаме с адрес в гр.Русе, който можем да предложим.

За удобство при работа, трябва да смените клона на банката от София в Русе.

Банките в България, които работят с чужденци изискват лична среща със собственика на фирмата.

Ще се промени нещо в данъчното облагане ако управителите и собственикът е гражданин на Украйна?

В данъчното облагане на фирмата нищо не се променя.

Има ли брокери, които можете да препоръчате, за да можем да работим с тях чрез вашата компания?

Можем да съдействаме, като осигурим всякакви външни специалисти.

Какви данъци се плащат при внос в България на стоки от Украйна или Молдова и как се случват покупките от Румъния?

По тези въпроси ще Ви отговорим, след като се запознаем с детайли представени от Вас. Ще Ви изпратим въпроси за уточняване на сделките.

Какъв пакет от услуги можете да предложите на нашата компания, ако няма продажби и поръчки през първата половина на годината, а през втората половина на годината близо до 20 фактури на месец? (фактури, отчети, банка – работници – всичко трябва да влезе)?

Счетоводното обслужване се извършва след сключване на договор. В България за такъв тип услуги не е задължителна неговата писмена форма. Ще Ви изпратим договор за счетоводно обслужване, тарифа за счетоводно обслужване и правилник за документооборта, които да дискутираме.

Предвид сключването на договор за счетоводно обслужване, смяната на управител и счетоводството са включени в цената за цялостно обслужване, т.е. това представлява отстъпка за промяната на управител и адрес, заради това че бъдещото счетоводно обслужване ще си извършва от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД.

По поставените въпроси и задачи за изпълнение, след събеседване онлайн, по email и чрез телефонни разговори „Счетоводни услуги Русе” ЕООД съдейства за цялостна реализация на всичко, което е възможно да се направи. Веднага отговорихме по поставените въпроси и уточнихме подробностите по телефон. След възлагане на задачите, финализирането на поръчаното заедно с прехвърлянe на счетоводството от София в Русе отне една седмица. Кореспонденцията беше извършена на разбираем български език.

Read more

Санкция за неподадено уведомление по чл.62 от КТ

Пропуснато е подаването на уведомление за прекратен трудов договор. Каква санкция се налага?

уведомление-чл.62-кт-санкция-глобаУведомление по чл.62, ал.3 от Кодекса по труда (KT) се предоставя до Националната агенция по приходите, за сключен, прекратен или изменен трудов договор по следния начин:

 • в срок от три дни, при уведомяване за сключен или изменен трудов договор;
 • в срок от седем дни, при уведомяване за трудов договор който е прекратен.

Уведомление неподадено в срок, се санкционира съгласно чл.413, ал.2 от КТ:

 • за работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. (при повторно нарушение от 15 000 до 20 000 лв.);
 • за виновното длъжностно лице, освен ако подлежи на по-тежко наказание – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. (при повторно нарушение от 5 000 до 10 000 лв.).

Повторно нарушение е налице, когато е извършено в срок от една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е санкциониран за нарушение от същия вид – вижте чл. 416, ал. 8 от КТ.

Отстраняването на нарушението, вкл. след неговото установяване и липсата на вреда за работници и служители, не могат да са предпоставка за маловажност на нарушението. Намалените стойности на санкциониране, по чл.415в, ал.1 от КТ от 100 до 300 лв. за работодател и 50 до 100 лв. за виновно длъжностно лице не са приложими, защото според ал.2 от разпоредбата, нарушението на изискванията по чл.62, ал.3 от КТ не е маловажно. Тази строгост на предвидените санкции е кратко обяснима. Борбата с нелегалната трудова заетост и извършването на работа без трудов договор и липса на социални и здравни осигуровки е трудна – необходим е сериозен паричен „фактор” за нейното улесняване. Макар случаят да изглежда различен, това се отнася с еднаква сила и за прекратеното трудово правоотношение.

За да се стигне до санкция е необходимо да се измине ред от законово определени действия, като най-напред е нужна констатация на нарушението. Тя се прави от съответната служба на инспекцията по труда. Дори да изглеждат обричащи, при подходящ избор на мерки повечето санкции могат да се преодолеят, без да се стига до тяхното налагане.

Read more

Цени на Интрастат

цени на интрастатКакви са Вашите цени на услуги за подаване на Интрастат декларации? Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване има ли значение за цената?

От началото на 2022 г. има промени при подаване на информация в Модул Събиращ орган (МСО) на системата Интрастат.

Сменени са имената на Интрастат декларациите  – Вътресъюзен внос и Вътресъюзен износ. Това са старите Пристигания и Изпращания. Декларациите обобщават данни за входящи и изходящи потоци от стоки спрямо границата на България, по отношение на останалите страни членки на Европейския съюз. Съществуват два срока за подаване в месеца следващ референтния период – за нетекущо задължение с Интрастат декларация до 14-то число на месеца и до 20-то число за текущо възникнало задължение.

В модул Вътресъюзен износ е добавена клетка, в която трябва да се вписва VIN номера на лицето за което се подава информация, независимо от кода на стоката, т.е. ако имаме еднородна стока, но с различни VIN номера на клиента, се подава информация за всеки клиент поотделно. VIN –  това е номерът за идентификацията по ддс на лицето получател по вътресъюзен внос. Заради изискването за вписване на номер, се налага съставяне на нови цени за услугите.

Месечните цени за Интрастат обработка и подаване по електронен път са следните:

1. Един нулев търговски поток (Вътресъюзен внос или Вътресъюзен износ) е 15 евро, двата търговски потока нулеви са 25 евро.

2. Ненулеви търговски потоци, независимо дали е само един или са двата за месеца, общ брой записи:

 • до два записа                                   30 евро;
 • от три до четири записа                   35 евро;
 • от пет до девет записа                     50 евро;
 • от десет до четиринадесет записа   65 евро;
 • над четиринадесет записа – добавят се по 2 евро на запис.

Един нулев и един ненулев потоци – нулевият не се брои, цената се формира само от ненулевия.

Изброените цени се отнасят за еднократна услуга, без да се води счетоводство на фирмата. Фактурират се по левовата им равностойност. Това не са цени за подаване на Интрастат декларации на място в офис на НАП.

Сключването на договор за абонаментно счетоводно обслужване редуцира цените посочени по-горе с 20%.

Цените не са твърди, те могат да се променят под влияние на разнообразни ценови подходи. Най-точното значение на тези цени е, че те са максимални цени, т.е. по-големи суми от тях няма да се прилагат. Промоциите са периодични, като е възможна и пълна отстъпка от цялата стойност, ако договорът за счетоводно обслужване е на сравнително висока абонаментна цена.

Подаването на данни за Интрастат, е услуга свързана със статистическия тип отчетност, но тя се различава от другите видове отчетост, като тези за целите на НСИ и на БНБ.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД , обработва и подава всякакви видове Интрастат декларации с данни предоставени от клиента, по електронен път с квалифициран електронен подпис, 100% онлайн, с пълна гаранция за изпълнението. При проблемни ситуации подаваме на място интрастат данни на електронен носител и придружително писмо – в компетентната за лицето служба на НАП.

Read more

Етапи при ревизия от НАП

етапи при ревизия от напПредстои ни ревизия от НАП. Как се провежда ревизията и какво трябва да направи лицето ако не е съгласно с резултатите и желае да обжалва?

Ще посочим основните етапи при протичане на данъчната ревизия, включително тези при нейното обжалване.

1. Начало

Ревизията от НАП започва с издаване на заповед за възлагане на ревизията.

В този документ се посочват идентификационни данни на лицето което се ревизира; основание на ревизията; органите по ревизията; задължения, които са предмет на ревизията; период/и/ на ревизията по задължение/ния и срок за извършване.

Измененията на тази заповед стават със съставянето на нова заповед, като промените може да прави само органа по приходите който е възложил ревизията.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, той е длъжен да го предаде на лицето или негов пълномощник. Самата заповед за възлагане на ревизията не се обжалва.

2. Връчване

На този етап органът по приходите на НАП връчва на ревизираното лице заповедта за възлагане на ревизията, като за набавяне на сведения за контролното производство се връчва и искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице. В 14 дневен срок, от приемането на данъчното искане, ревизираното лице следва да представи упоменатите в него документи, да състави справки, декларации и обяснения, освен ако те са представени пред органи на НАП във връзка с друго производство. Органи по приходите са: изпълнителен и териториални директори включително заместниците им, директорите на дирекции, началници на отдели и сектори, главни и старши експерти по приходите, главни инспектори и инспектори по приходите.

3. Финализиране

До 14 дни, след изтичане срока на ревизията от НАП, се съставя ревизионен доклад. Ревизионният доклад се съпровожда от събраните доказателства, които се посочват като приложение към него. Той се връчва до 3 дни от неговото изготвяне. След неговото получаване от ревизираното лице, текат 14 дни през които може да се изрази несъгласие с констатациите в него, като за целта се подават писмено възражение и съответните доказателства.

Ревизионен акт. В 14 дневен срок от подаване на възражението към ревизионния доклад или изтичане срока за неговото подаване се издава ревизионен акт или производството бива прекратено със заповед, и се връчват на лицето. Констатациите в ревизионния доклад най-често се прехвърлят в ревизионния акт, независимо от възражението, но има случаи в които се установяват нови констатации без да са били включени в ревизионния доклад.

Посредством ревизионния акт се установяват, прихващат и/или изменят данъчни и осигурителни задължения. Това не означава, че във всеки случай ревизията приключва с такива резултати.

4. Обжалване

Обжалване по административен ред

Административното обжалване се извършва в 14 дневен срок от приемането на връчения ревизионен акт. Жаленето не е основание за спиране на изпълнението на ревизионния акт – всички задължения, например, стоят и трупат лихва. Изпълнение може да се спре само срещу обезпечение. Жалбата се подава чрез териториалната дирекция, като решаващ орган е съответния директор на „Обжалване и управление на изпълнението” при централното управление на НАП. В 45 дневен срок от представянето на жалбата, решаващият орган я разглежда и се произнася с мотивирано решение.

Обжалване чрез съда

Ревизионния акт се обжалва съдебно при окръжния съд по местонахождение, чрез решаващия орган, в 14 дневен срок от получаване на решението. Съдебното обжалване също не спира изпълнението на ревизионния акт – приложимо е обезпечение, както при жаленето по административен ред. Решението на съда може да потвърди констатациите, отмени изцяло или частично ревизионния акт, като то подлежи на касационно обжалване.

Посочени са най-важните моменти, не се включени разни прийоми, примерно за продължаване на срок, определен от орган по приходите във връзка с извършвана ревизия/проверка при наличие на обективни причини и други подобни. Всяка ревизия от НАП е специфична и сериозно аргументирана. Етапите, за които са установени причини за обжалване, не е задължително да се преминат всички – възможен е благоприятен завършек още по време на самата ревизия. Важно е, как ще изберете с какъв счетоводител/данъчен и осигурителен съветник да работите, за да преодолеете още в зародиш неблагоприятните ефекти при ревизия от НАП.

Read more

НОИ Русе болнични

Представяте ли болнични в НОИ Русе, без да водите счетоводство на фирмата?

нои русе болничниБолнични изпращаме с електронен подпис на упълномощено лице.

Болничните към НОИ Русе се подават само по електронен път. Това се дължи на влезлите в сила още през август 2020 г.  изменения и допълнения на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), чрез които подаването на всички документи, нужни за изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване е само по електронен път, посредством квалифициран електронен подпис (КЕП).

Подаването на болнични се извършва чрез документи за деклариране на обстоятелства, които се наричат удостоверения. Тези документи се прилагат по отношение на осигурителите и самоосигуряващите се лица, които декларират данни в съответните приложения №9, 10 и 11 от наредбата, необходими за изплащане на паричните обезщетения при болест, майчинство и осиновяване на дете.

За да се ангажираме с тази услуга, е необходимо да се подаде Заявление за упълномощаване на упълномощаването за представяне на горепосочените документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис собственост на упълномощено лице. Така лицето, на което е издаден болничен не е необходимо да си изважда електронен подпис и да работи със съответното софтуерно приложение на НОИ, чрез което се подават болнични.

Заявлението се подава от упълномощителя (физическо лице или фирма) до Директора на Териториалното поделение на НОИ по местожителство на лицето. След максимум два работни дни, упълномощеното лице има необходимите възможности, предоставени от НОИ, за да подаде по електронен път болничния на упълномощителя или на лице работещо за него, с право на парично обезщетение при временна неработоспособност (възможни са случаи при които болнични се подават при липса на такова право).

При оттегляне на упълномощаването, лицето заявител трябва да подаде ново заявление в НОИ, не по-късно от три работни дни преди датата на оттеглянето.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД извършва цялостна услуга по подаване на болнични, вкл. всякакви корекции и други изменения. Тя е елемент от онлайн счетоводството, така че имате на разположение най-облегчения начин за обмен на документи – по електронен път. Болничният изпращате към нас, като копие на email или влагате в интернет базирано приложение. Ние извличаме от него необходимата информация, която изпращаме към НОИ, откъдето получаваме потвърждение за обработените данни. Обратно, към Вас връщаме потвърждението и фактура за услугата по електронен начин или чрез пощенска/куриерска услуга за наша сметка. Счетоводни Услуги Русе ЕООД, има възможностите и достатъчна практика за да подава болнични по електронен път, обслужвайки клиенти от цялата страна.

Read more

Как се открива банкова сметка на българска фирма в Румъния

Възможно ли е да разкрия разплащателна банкова сметка на българска ми фирма в Румъния?

Откриването на банкова сметка на българска фирма в Румъния на пръв поглед изглежда доста трудна задача, особено за тези от вас, които не са запознати с правните норми на нашата северна съседка. До скоро това беше абсолютно невъзможно, освен ако не сте регистрирали филиал или фирма в Румъния. Тогава всичко е ясно, но ако нямате такава, ето че има успешен вариант за това.

Какви са предимствата от откриването на банкова сметка в Румъния:

 • Лесно разплащане в леи – идеално за онлайн магазини;
 • Намаляване на загубите от курсовите разлики на банките;
 • Възможност за разплащане по банков път, при отказ за откриване на банкова сметка в България;
 • Отхвърляне на притеснения от общ характер.
Клон на банка в Букурещ, Румъния

Какви документи са необходими за откриване на банкова сметка в Румъния

Тъй като за нас българите румънският език е доста далечен (за разлика от руския), ви е необходим лицензиран преводач на такъв тип документи. Освен това , ще ви е нужно юридическо лице, което познава румънското законодателство. На практика са малко хората, които знаят български и румънски перфектно, а и да са юристи. Следователно са ви нужни поне двама или трима квалифицирани такива. Комуникацията ще е доста трудна, като цяло и няма да спечелите кой знае колко дивиденти от това. Има такава фирма „Счетоводни услуги Русе” ЕООД , която може да помогне за откриването на банкова сметка на българска фирма в Румъния, така както многократно и безукорно го прави за постоянните си клиенти. Нека се върнем все пак на необходимите книжа и пипкавата бюрокрация на тази трудоемка процедура. Само да уточним, че всички документи, които ще изброим по-долу трябва да са написани и на двата езика (български и румънски) с участие на оторизирана преводаческа фирма и заверени при легализиран нотариус. 

 1. Тъй като за Румъния ние сме чуждестранно юридическо лице, ще ни е нужно нотариално заверено копие на учредителния договор на фирмата.
 2. Нотариално заверено копие на Удостоверението за регистрирано дружество в България, както и ако има акционери, управители и други длъжностни лица.
 3. Нотариално заверено копие на сертификата за данъчно пребивававане, валидно за настоящата година т.нар. CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE.
 4. Лицето, което ще представлява дружеството, трябва да е вписано в списъка (регистъра) и с право на подпис да се ангажира да води всички банкови дела.
 5. Документ за самоличност на всички лица, които са упълномощени да представляват фирмата пред банката (респ. сметката), като чуждестранни юридически лица.
 6. Референтно писмо от българската банка, в която фирмата/дружеството има сметка, с което се удостоверява платежоспособността на същите.
 7. Лицата също следва да представят регистрационен номер по ДДС, ако фирмата е по ДДС.
 8. Румънската банка може да изиска и други документи, които счита за нужни в процеса на регистрация и установяване на персоналната и фирмена сигурност и защита.

Всичко това изглежда доста трудоемко, свързано е с много време и енергия (нерви), пътуване до Румъния и обратно, така че за да си спестите тези главоболия се обърнете към професионалисти, вещи в този тип дейност. Прави се еднократно и ви се гарантира крайният резултат.

Всъщност Румъния е взела това решение за всички чужди граждани, не само българи, с което дава възможност на чужди инвестиции към страната и лесен достъп до румънската банкова система. Ефекта към икономиката ще е положителен. Що се отнася до нашите икономически взаимоотношения със съседите, надяваме се да е изгодно и за двете страни. По този начин ще можем да правим разплащания към румънски компании, мобилни оператори и т.н.

Read more

Откриване банкова сметка на фирма собственост на румънец

Кандидатстване пред българска банка за откриване на левова банкова сметка на българска фирма собственост на румънец.

Необходимо ли е откриването на разплащателна банкова сметка в България, в лева (BGN), когато фирмата ми не предвижда да има платежни отношения с контрагенти, очакваме назначаване на работници по трудов договор?

Откриването на банкова сметка в българска банка, когато собственик на българската фирма е чуждестранно лице, в случая румънец, е съпроводено с редица процедури, които в някои случаи завършват с отказ от предоставяне на всички видове и типове банкови сметки. Когато фирма е собственост на чужденец, но не е българска, шансовете за успех намаляват още. Аргументите не са съвсем ясни, тъй като банковата тайна не позволява разкриването на критериите по които се извършва преценката за физическото лице собственик. Според източници от адвокатските среди, причината произхожда от вътрешни мерки за сигурност на банката свързани с прилагане на европейските правила противодействащи срещу т.нар. „пране на пари.”

Във Вашия случай е наложително откриването на левова банкова сметка, тъй като не е възможно нареждането на бюджетен превод от разплащателна банкова сметка в различна от BGN парична единица както в България, така и в чужбина. Този превод произлиза от осигурително и/или данъчно задължение свързано с трудовото правоотношение, с погасяване насочено към съответната банкова сметка на българската данъчна служба. Предвид предназначението на сметката (макар банката да не ограничава транзакции несвързани със заплати), едва ли бихте получили отказ. Не е без значение кои банки ще посетите, оценките на всяка от тях са различни. Някои банки не са перспективни –  отказват без изключение в началото, без да се стига до интервю. В доста случаи служителите приемащи Вашата заявка не представят коректна информация до централното управление на банката, затова събеседването е необходимо да се проведе с някого от ръководството на местно ниво.

разплащателна банкова сметка на румънец с българска фирма
Банкова сметка на румънец – откриване. Български пари – BGN.

Съществува вариант, при който не е необходима фирмена разплащателна сметка за уреждане на левовите разплащания свързани с осигуровки и данъци (вкл.местни), тъй като на наше разположение е специализирана фирма, извършваща всички парични преводи от името на Вашата фирма. Възможно е, чрез нея да се плаща ежемесечно по личните банкови сметки на Вашите работници, ако не предпочитате заплатите им да се получават в брой, в BGN, от касата на фирмата.

Read more

Такси – определeние и видове

Какво представляват таксите, какви са и как се прилагат?

Таксите са плащания с които се облага лице, което е предизвикало определени и известни действия или е използвало определени и известни услуги от страна на друго лице, най-често държавни и местни органи, в свой интерес. Те са едно данъкоподобно събиране, не са данък, но могат да се оптимизират и планират както данъците, като част от мерките за управление разходваните средства от фирмата.

Посочването на конкретни поводи, по които става събирането на таксите е невъзможно, те са много разнообразни. Различават са общи и специални такси .

Общите такси са тези , които се събират винаги в определен размер за услуги и действия , независимо от кого се извършват и независимо нормата от разноски които обуслявят тяхното ценово ниво.

Специалните такси могат да се нарекат ведомствени такси, които обратно на общите такси се събират в конкретно определен размер от определени държавни и местни органи органи само с оглед на разноските и значението на услугата, която възмездяват.

Общите и специалните такси е възможно да се определят не само от държавата и местните органи, няма пречка да се събират и от други лица за техни си цели. Чрез Закона за държавните такси се определят държавните такси, а местните такси се регламентират в Закона за местни данъци и такси. Като приход, таксите имат по-голямо значение за местните бюджети, отколкото за държавните.

Определение и видове на такси
Такси в Община Русе.

От държавните такси по-значителен дял имат държавни такси, дължими по реда на административнопроцесуалния  кодекс и таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, такси събирани от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, към Агенция по вписванията.

Разделението на таксите според начина по който се определя размерът име е на прости и пропорционални такси.

Простите такси имат по-голямо разпространение. Тяхното събиране се извършва в определена абсолютна сума за документа или услугата.

Пропорционалните такси са с размер, определен с оглед на условията, обуславящи действието на държавния орган – примерно от размера на документа, цената на иска и т.н.; възможно е да се прилага прогресията при определяне размера на плащането.

Такси в зависимост от обезпечаването за контролни действия или за изпълнение на административна услуги от общ характер са контролните и възмездни такси.

Контролната такса е такава такса, събирана от държавните органи за упражнявани конролни действия, примерно тези събирани за проверка на мерките и теглилките, на разнообразни уреди и прибори.

Възмездната такса е такава която се събира при поискване на съответна услуга или действия от държавата или местните органи.

Според начина на събиране таксите биват посредствени и непосредствени. Непосредствените се плащат в съответната служба и с това се приключва процедурата, докато посредствените се плащат с покупката и залепване на таксови марки, пломби, гербова хартия и др.

Както при данъчната сигурност, така и тук се прилагат някои прийоми за оптимизация на таксите, които следва да заплати фирмата, произтичащи от характеристиката на извършваната дейност. Например, таксите за битови отпадъци и административни услуги са в зависимост от седалището и адресът на управление на фирмата. Следенето на измененията в нормативните актове, както и в тяхното прилагане от таксосъбиращите лица е част от ежедневните занимания на Счетоводни Услуги Русе ЕООД.

Read more