Skip to main content Skip to search

Archives for юли 2021

фирми счетоводно обслужване видове

Видове дистанционно счетоводно обслужване на фирми

 фирми дистанционно счетоводно обслужване видовеДистанционното счетоводно обслужване на Счетоводни Услуги Русе ЕООД, е съвкупност от изчистени практики, синтезиращи прецизни счетоводни услуги. Качествен счетоводен продукт с обслужване независимо от естеството на фирмената дейност и разстоянието до отдалечения обект.

Цялостното обслужване от счетоводна фирма се третира като сбор от всички потребни услуги. При такава работа, изискванията към счетоводителя са повече, отколкото осигурява неговата специализация. Необходими са разнообразни технически умения за прилагане на всички услуги, както и познания по чужд език. За да е дистанционно едно счетоводство на фирми, първият белег е безприсъственото положение на двете страни при движението на документите. Основно по важност е предварителното премахване на всяко препятствие, което би спъвало дистанционното счетоводно обслужване.

Като непълно дистанционно обслужване, но много подходящо за близкоразположените фирми, е вземането и носенето на хартиени документи от счетоводителя, без физически да се предават от клиента в счетоводния офис.

Според начинът по който се прехвърля счетоводната документация, видовете дистанционно счетоводно обслужване са два:

1. Онлайн дистанционно счетоводно обслужване на фирми. При този вид няма физическо движение на документи. Тяхното придвижване се извършва посредством електронното им изражение обменяно според специфичните особености на интернет.

Такъв тип обслужване се отличава с редица предимства, които улесняват бизнеса:

  1. 1 Не е необходим счетоводител на трудов договор или счетоводен отдел, както и персонал за престация на трз и данъчен труд.
  1. 2 Предоставя обобщени справки, анализи и коментари до които има достъп от всяко място с интернет. Не се налага съобразяване с работното време от клиента, при получаване на качествена информация за неговите счетоводно – финансовите, трз и данъчни показатели – практически 24 часа всичко е на разположение онлайн.
  1. 3 Всеки документ е възможно да се обработи по счетоводен начин на датата когато е издаден, а не когато е предоставен – примерно наведнъж с останалите документи в началото на следващия месец. Обичайна практика е всички документи за месеца да се предоставят на счетоводителя в началото на следващия месец – така обаче не може да се осъществи ефикасен текущ анализ, защото той винаги ще отразява не моментното, а едно минало състояние на фирмата.

В крайна сметка клиента има повече опции за оптимизиране на работните му планове, защото най-малкото пести време от излишни имейли и телефонни разговори. Както се казва – времето е пари.

2. Офлайн дистанционно счетоводно обслужване на фирми. При този вид движението на документи е физическо, на хартия или друг материален носител. Това се явява допълнение към онлайн дистанционното счетоводно обслужване, примерно ако клиента се нуждае от работа с оригинали за които обработката е невъзможна чрез интернет. Прехвърлянето става посредством пощенски начин или чрез услугата на Счетоводни Услуги Русе ЕООД за вземане и носене на документи във връзка със счетоводното обслужване. Когато онлайн обемът е с приоритетен дял от двата вида, дистанционното счетоводство се счита за онлайн и обратно.

Най-сполучлив е вариантът с комбинирана употреба на двата вида дистанционно счетоводно обслужване. Важно е къде ще се помещават оригиналните фактури, банкови извлечения и други, за да могат да бъдат представени при евентуална данъчна проверка на място. За съхранението на тези документи има разнопосочни мнения, но най-добре е те да се намират на адреса за кореспонденция с НАП.

Счетоводни Услуги Русе ЕООД осъществява дистанционно счетоводно обслужване в съответствие с правилата за защита на личните данни при високо ниво на мерките за сигурност на клиентската информация.

Read more

Спекулативно ниски цени за счетоводно обслужване

 вземане и носене на документи във връзка със счетоводното обслужване
Кога ниските цени предлагани от счетоводна къща са спекулативни и защо те могат да срутят фирменият бизнес?

Когато става дума за злоупотреби с евтини цени за счетоводни услуги, следва да се разбират най-вече такива афиширани от счетоводни къщи. Спецификата с която се отличава организацията на счетоводния процес в една счетоводна къща от тази на счетоводител нает на граждански договор или близък познат/роднина работещ на „символични” цени, ни дава основание да визираме само един тип отношения изпълнител – клиент.

Разпределението на работата в счетоводните къщи не е еднакво. Счетоводителите на едни от тях извършват изцяло обслужването, докато при други счетоводни къщи сегментирането се извършва по специфични критерии за клиента – трз, осигуряване, данъци и други. Различието не бива да заблуждава – за определянето на цените е водеща нормата на печалбата, изчислена чрез изваждане на всички разходи за счетоводител от общия обем на приходите постъпващи от клиенти. Мотивирани от свръхамбиции, на преден план в интернет са самохвалебствия и недоказуеми препоръки, гарнирани с „качество на най-ниска“ цена.

По наблюдения от постъпващи клиенти, при определянето на една цена дали е спекулативна или не, важат две основни запитвания:

1. Дали ниската цена е реална, важи ли до укрит предел на изпълнение? или

2. Дали ниската цена е привидно крайна, определя ли се след доуточняване, в това число промоции и отстъпки?

Когато цената е реална, какъвто е случаят с повечето наблюдавани от нас крайно ниски цени за счетоводно обслужване, счетоводната работа не се изпълнява изчерпателно, а се ограничава до определено часово времетраене. В този случай спекулацията е, че клиента не узнава за окастреното му обслужване, а когато все пак се усети че нещо не е наред, от обслужващия счетоводството се прави опит за излизане от положението с оправданието „така правят всички”. Счетоводството се натиква, наблъсква в определен времеви интервал, но така че само привидно да е надежно. Няма как да е по друг начин, защото евтиният счетоводен труд не може да донесе постъпления на счетоводната къща, а да се работи дълго време на загуба е сериозен повод за размисъл от данъчните органи. Промоционалните предложения и отбивът в цената са добър избор за клиента, когато не намират своето скрито изражение посредством компенсиращи изравнения.

Относителни/неконкретни цени, нямат място в счетоводното ценообразуване. Всяка примерна таблица за цени на счетоводни услуги или обслужване може да се игнорира като невярна, след като в уточнение към нея е прибавено изискването за запитване от което да се уточни същинската цена. След като има невъзможност или неспособност за глобално определяне на цена за цялостно счетоводно обслужване, е напълно коректно да се посочат само цени за еднократни счетоводни услуги. Тук спекулативното е, че се определят едни допълнителни цени, които зависят от всевъзможни фактори, дори от метеорологична обстановка, надвишаващи „ниските” цени във всевъзможните таблички и калкулации в интернет. Тези цени се предлагат както на начален етап, така и при последващи случаи, без за клиента да има предварителна яснота. Възможно е счетоводството да е на високо ниво, но ценообразуването да не е коректно.

Например, в таблиците за счетоводни услуги не са описани цени за данъчна защита, подреждане и изпращане на документи, съвети за писмени обяснения и осигуряване на всички справки при данъчни и осигурителни проверки и ревизии. Рядко може да се срещне конкретизиране на такива цени, макар че техния размер достига до една месечна такса за счетоводно обслужване на проверка/ревизия. Срещат се и спекулации свързани с авансово заплащане за тези контролни действия, стиковани от счетоводителя – например като мотив произлизащ от обема на търговския оборот, определящ предварително събиране на пари за евентуална бъдеща работа, които не се връщат при нейното отсъствие.

Фирменият бизнес може да се срути най-вече в началните етапи, когато все още не е набрал скорост за да може да посреща негативи. Ако в резултат на спекулативни счетоводни цени заради икономия на време или привидно ниски цени оказващи се високи впоследствие се ударят финансите на фирмата, нейното възстановяване може да не настъпи. Неблагоприятните последствия при икономията на време в счетоводството са санкции, глоби, доначисляване на данъчни и осигурителни задължения и свързани с тях лихви, а от привидно ниските цени за обслужване – непредвидимият паричен разход.

Според действащите си правила, Счетоводни Услуги Русе ЕООД оферира и предлага конкретни счетоводни цени, дори с риска да се окаже извън счетоводният пейзаж в страната. Надяваме се, че в интерес на правилното ценообразуване в счетоводството ще се случват все по-взаимоизгодни договорки със зачитане интересите на двете страни. Тъй като предлагането е елемент на търсенето, силно разчитаме клиента да е наясно с ролята си в двустранния процес, а не да са осланя само и единствено на счетоводителя. Евтиното счетоводно обслужване от счетоводна къща не носи полза никому, независимо от двустранните „надежди”. Списъкът от фирми, приходящи за ремонт или допълване на счетоводството при нас е дълъг и ясно показва резултатите от спекулативно ниските цени за счетоводно обслужване.

Read more