Skip to main content Skip to search
 

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД Всичко за Вашето счетоводство в град Русе от ерудирани счетоводители и бърза регистрация на фирма ЕООД на най-изгодни цени.

Вие желаете стартиране на нова фирма или надграждане на вече действаща фирма – получавате напълно адекватно счетоводно обслужване, от А до Я, и гаранция за качество.

Воденето на счетоводство е приоритетно онлайн. Преноса на материални носители на информация, когато се налага, се осъществява след дезинфекция, без да се поврежда информационното им съдържание. Счетоводният офис е с ограничен външен достъп, а приемът се извършва поединично. За обезвирусяване ползваме газ озон и ултравиолетово лъчение.

Възможностите за счетоводно обслужване на всички упражнявани от клиентите дейности е благодарение на изградената вътрешнофирмена технология за работа със счетоводна информация, включително и в своевременното ни осведомяване за нормативните новости и изменения. За приемането на счетоводната документация, са предвидени различни дати, така че да няма излишно натоварване за нито една от страните във връзка със спазването на законоустановените срокове. Разполагаме с надежден набор от софтуерни приложения, благодарение на който, при осъществяване на нашите договорености постигаме бързина без загуба на качество във всеки един аспект. Прилагаме Customer Relationship Management (CRM) система, при отдалеченото взаимодействие – наша или на клиента. Ефективността на работният процес се повишава допълнително от стремежа ни да работим преимуществено с електронни данни, а ако желанието на клиента е да работим с хартиена документация, ние ще я вземем от удобно за него място – до 40 км от гр.Русе.

Защо счетоводство в град Русе?
Защото това е начина, за да покриете критериите за професионално счетоводство за Вашата фирма, дори без нито една физическа среща помежду ни. Освен да води счетоводство, русенския счетоводител трябва да представлява собственика на фирмата в случаите на неговото отсъствие от Русе и от територията на България, на адрес на който може да бъде посетен от представител на данъчната администрация. Нашето предложение е качествено счетоводство в Русе, базирано на постоянна комуникация с клиента, с персонализирани решения независещи от отстоянията.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД е счетоводно предприятие, ситуирано в Русе, което действа в пълнообхвана активност с фирми от цяла България. Ако не сте от Русе и желаете да ни посетите, макар това да не е задължително, офисът на счетоводната фирма разполага с удобен паркинг, на който има свободни места по пиковете часове в работния ден. Наблизо са разположени три хотела и четири банки, а в непосредствена близост има ресторант и два хранителни магазина. Разстоянията не оказват никакво възпиращо действие върху счетоводните процеси, тъй като имаме всички необходими технически възможности за работа дистанционно от офиса ни в Русе.

Прилагане на професионално ориентирано счетоводство
В дългогодишната си практика „Счетоводни услуги Русе” ЕООД е решавало с пълен успех редица сложни счетоводни, данъчни и осигурителни задачи, което е доказуемо със съответната документация. Ролята на управителя на фирмата, действащ във фактическото положение на главен счетоводител спрямо всички обслужвани лица и неговата пълна правоспособност, вкл. членство в професионална счетоводна организация е един значителен критерий за редовност на счетоводството. За да няма излишни безпокойства, счетоводното предприятие предлага счетоводна гаранция, неразделна част от договора за абонаментно счетоводно обслужване.

Какви са гаранциите?
На гаранциите свързани със счетоводните услуги и дейности, често не се обръща достатъчно внимание, затова се срещат различни по сложност ефекти, при възникване на нередности свързани с различни фактори. Ние предлагаме акуратни подходи за регулиране на отношенията в това направление, които позваляват отговорноста за допуснатата грешка да се понася от лицето, което я е допуснало. Естествено, при несериозно отношение на клиента, не може да се даде никаква гаранция, за радост такива клиенти намаляват поради естественото стечение на обстоятелствата, продиктувано от динамиката на бизнес средата. Счетоводната практика е показала, че важно условие за акуратното счетоводно обслужване е разбирателството между счетоводният персонал и клиента. Ние гарантираме точно изпълнение на възложените от клиента задачи, като приемаме правилото, че той винаги има право, без обаче да се оттегляме от консултантската си обязаност, преди да приемем неговото задание. В подкрепа изпълнението на счетоводната гаранция се съставя правилник за документооборота, чрез който се постига прецизиране на всички високорискови моменти свързани с документите на фирмата.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД разполага с необходимата регистрация като счетоводно предприятие и прилага всички нормативни изисквания, продиктувани от българското и международното счетоводство законодателство. Счетоводната фирма е една от най-добре организираните предприятия за този вид услуги в България, което е причина клиентите да са ни дългогодишни партньори, както и да ни препоръчват допълнително. Екипът ни работи в пълна сплотеност, с отбрано изпълнение по всички направления – водещо до безпогрешно фирмено счетоводство. Изправните услуги се обезпечават от предварителни, текущи и последващи засечни и други проверовъчни процедури. Покривайки най-високите работни стандарти в среда на взаимно доверие, ние превръщаме делегирането на права в едно приятно положение, без никакви поводи за притеснения.

Тъй като счетоводството е със значителен, т.е. приоритетен дял в пакета от данъчни, трз, осигурителни, статистически и някои други причислими услуги, обслужването се именува като счетоводно. Защото не е нормирано – то подлежи на съпоставимост, на логическа обвързаност. Ние предлагаме точна обосновка, подкрепена с корелативна цена.

Изтъкването на ниската цена за счетоводни услуги, като аршин за качество – това най-често е сигнал за нередност. Ние не прилагаме този т.нар. трик за привличане на клиенти, а залагаме на периодични промоции (цялостни ценови отстъпки) за някои от съставните услуги. Навсякъде, ниската цена е символ на ниско качество – няма причина да е по-различно при счетоводството. Конкретно – реално ниската цена е свързана с нестабилност при воденето на счетоводството, заради: неподготвеност и текучество на счетоводните кадри; претоварване от извънреден труд и други негативи в опит за „наместване“ на необходимите задачи в недостатъчно съпоставимата цена за обслужването; пропускане на цели звена от счетоводния процес без които счетоводната „верига“ губи взаимодействие; изтърване на определени от законодателството срокове. Разбира се, изключенията съществуват, но е голям късмет да се уцелят. Първо условие за качество е справедливата цена – когато услугата не е подценена, нито надценена.

Ние уважаваме своите клиенти и считаме, че трябва да се отнасяме към тях така, както ние бихме желали да се отнасят те към нас. Нашето желание и стремеж е всеки да поеме своята отговорност в процесите, произтичащи от нашите взаимоотношения. Основа за ползотворната работа е строго индивидуалният подход към всеки клиент поотделно и благодарение на нея постигаме целите, продикувани от неговите интереси. Чужденците с бизнес България, имат от нас уютна и устойчива среда, в която получават счетоводен комфорт на правилно установена цена. Оптимизираме времето на ангажираност от клиента, за рентабилност в интерес на взаимната предприемчивост. По време на работния ден сме на линия – онлайн. Ако пожелаете да Ви посъветваме или консултираме, прегледайте дали вече е отговорено в категорията „Отговори на въпроси“.

Ние предоставяме реални решения, от които може да се възползва Вашата фирма в борбата и против фалит, несъстоятелност, прекомерни данъци, осигуровки, липса на опит и знание в обслужването, както и много други, в резултат на недостатъчно успешен избор на външни услуги или несполучливо финансово – икономическо управление.

В „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, ценим дългосрочното партньорство и Ви пожелаваме  да имате цели и стратегия, позволяващи реализиране на всичките Ви мечти и желания, а ако решите да работим заедно за постигането им ще оценим подобаващо вашите усилия и ще подпомогнем много от Вашите действия!