Skip to main content Skip to search
 

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД Всичко за Вашето счетоводство в град Русе от ерудирани счетоводители и бърза регистрация на фирма ЕООД на най-изгодни цени.

Вие желаете стартиране на нова фирма или надграждане на вече действаща фирма – получавате напълно адекватно счетоводно обслужване, от А до Я, и гаранция за качество.

Съобразно епидемиологичната обстановка, се прилагат строги мерки за недопускане зараза с коронавирус (COVID-19). Счетоводният офис е напълно изолиран за външен достъп, работата се извършва поединично по специално разпределение. Обслужването е онлайн, а преноса на материални носители на информация, когато се налага, се осъществява след дезинфекция, вкл. на хартиените документи.

Възможностите за счетоводно обслужване на всички упражнявани от клиентите дейности е благодарение на изградената вътрешнофирмена технология за работа със счетоводна информация, включително и в своевременното ни осведомяване за нормативните новости и изменения. За приемането на счетоводната документация, са предвидени различни дати, така че да няма излишно натоварване за нито една от страните във връзка със спазването на законоустановените срокове. Разполагаме с надежден набор от софтуерни приложения, благодарение на който, при осъществяване на нашите договорености постигаме бързина без загуба на качество във всеки един аспект. Ефективността на работният процес се повишава и от стремежа ни да работим преимуществено с електронни документи, а ако желанието на клиента е да работи с хартиена документация, ние ще я вземем от удобно за него място в гр. Русе.

Защо счетоводство в град Русе?
Защото това е начина, за да покриете критериите за професионално счетоводство за Вашата фирма, дори без нито една физическа среща помежду ни. Освен да води счетоводство, русенския счетоводител трябва да представлява собственика на фирмата в случаите на неговото отсъствие от Русе и от територията на България, на адрес на който може да бъде посетен от представител на данъчната администрация. Нашето предложение е качествено счетоводство в Русе, базирано на постоянна комуникация с клиента, с персонализирани решения независещи от отстоянията.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД е счетоводно предприятие, ситуирано в Русе, което действа в пълнообхвана активност с фирми от цяла България. Ако не сте от Русе и желаете да ни посетите, макар това да не е задължително, офисът на счетоводната фирма разполага с удобен паркинг, на който има свободни места по пиковете часове в работния ден. Наблизо са разположени три хотела и четири банки, а в непосредствена близост има ресторант и два хранителни магазина. Разстоянията не оказват никакво възпиращо действие върху счетоводните процеси, тъй като имаме всички необходими технически възможности за работа дистанционно от офиса ни в Русе.

Прилагане на професионално ориентирано счетоводство
В дългогодишната си практика „Счетоводни услуги Русе” ЕООД е решавало с пълен успех редица сложни счетоводни, данъчни и осигурителни задачи, което е доказуемо със съответната документация. За да няма излишни безпокойства, счетоводното предприятие предлага счетоводна гаранция, неразделна част от договора за абонаментно счетоводно обслужване.

Какви са гаранциите?
На гаранциите свързани със счетоводните услуги и дейности, често не се обръща достатъчно внимание, затова се срещат различни по сложност ефекти, при възникване на нередности свързани с различни фактори. Ние предлагаме акуратни подходи за регулиране на отношенията в това направление, които позваляват отговорноста за допуснатата грешка да се понася от лицето, което я е допуснало. Естествено, при несериозно отношение на клиента, не може да се даде никаква гаранция, за радост такива клиенти намаляват поради естественото стечение на обстоятелствата, продиктувано от динамиката на бизнес средата. Счетоводната практика е показала, че важно условие за акуратното счетоводно обслужване е разбирателството между счетоводният персонал и клиента. Ние гарантираме точно изпълнение на възложените от клиента задачи, като приемаме правилото, че той винаги има право, без обаче да се оттегляме от консултантската си обязаност, преди да приемем неговото задание. В подкрепа изпълнението на счетоводната гаранция се съставя правилник за документооборота, чрез който се постига прецизиране на всички високорискови моменти свързани с документите на фирмата.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД разполага с необходимата регистрация като счетоводно предприятие и прилага всички нормативни изисквания, продиктувани от българското и международното счетоводство законодателство. Счетоводната фирма е една от най-добре организираните предприятия за този вид услуги в България, което е причина клиентите да са ни дългогодишни партньори, както и да ни препоръчват допълнително. Покривайки най-високите работни стандарти в среда на взаимно доверие, ние превръщаме делегирането на права в едно приятно положение, без никакви поводи за притеснения.

Ние уважаваме своите клиенти и считаме, че трябва да се отнасяме към тях така, както ние бихме желали да се отнасят те към нас. Нашето желание и стремеж е всеки да поеме своята отговорност в процесите, произтичащи от нашите взаимоотношения. Основа за ползотворната работа е строго индивидуалният подход към всеки клиент поотделно и благодарение на нея постигаме целите, продикувани от неговите интереси. Оптимизираме времето на ангажираност от клиента, за рентабилност в интерес на взаимната предприемчивост.

Ние предоставяме реални решения, от които може да се възползва Вашата фирма в борбата и против фалит, несъстоятелност, прекомерни данъци, осигуровки, липса на опит и знание в обслужването, както и много други, в резултат на недостатъчно успешен избор на външни услуги или несполучливо управление.

В „Счетоводни услуги Русе” ЕООД, ценим дългосрочното партньорство и Ви пожелаваме  да имате цели и стратегия, позволяващи реализиране на всичките Ви мечти и желания, а ако решите да работим заедно за постигането им ще оценим подобаващо вашите усилия и ще подпомогнем много от действията Ви!