Кандидатстване пред българска банка за откриване на левова банкова сметка на българска фирма собственост на румънец.

Необходимо ли е откриването на разплащателна банкова сметка в България, в лева (BGN), когато фирмата ми не предвижда да има платежни отношения с контрагенти, очакваме назначаване на работници по трудов договор?

Откриването на банкова сметка в българска банка, когато собственик на българската фирма е чуждестранно лице, в случая румънец, е съпроводено с редица процедури, които в някои случаи завършват с отказ от предоставяне на всички видове и типове банкови сметки. Когато фирма е собственост на чужденец, но не е българска, шансовете за успех намаляват още. Аргументите не са съвсем ясни, тъй като банковата тайна не позволява разкриването на критериите по които се извършва преценката за физическото лице собственик. Според източници от адвокатските среди, причината произхожда от вътрешни мерки за сигурност на банката свързани с прилагане на европейските правила противодействащи срещу т.нар. „пране на пари.”

Във Вашия случай е наложително откриването на левова банкова сметка, тъй като не е възможно нареждането на бюджетен превод от разплащателна банкова сметка в различна от BGN парична единица както в България, така и в чужбина. Този превод произлиза от осигурително и/или данъчно задължение свързано с трудовото правоотношение, с погасяване насочено към съответната банкова сметка на българската данъчна служба. Предвид предназначението на сметката (макар банката да не ограничава транзакции несвързани със заплати), едва ли бихте получили отказ. Не е без значение кои банки ще посетите, оценките на всяка от тях са различни. Някои банки не са перспективни –  отказват без изключение в началото, без да се стига до интервю. В доста случаи служителите приемащи Вашата заявка не представят коректна информация до централното управление на банката, затова събеседването е необходимо да се проведе с някого от ръководството на местно ниво.

разплащателна банкова сметка на румънец с българска фирма
Банкова сметка на румънец – откриване. Български пари – BGN.

Съществува вариант, при който не е необходима фирмена разплащателна сметка за уреждане на левовите разплащания свързани с осигуровки и данъци (вкл.местни), тъй като на наше разположение е специализирана фирма, извършваща всички парични преводи от името на Вашата фирма. Възможно е, чрез нея да се плаща ежемесечно по личните банкови сметки на Вашите работници, ако не предпочитате заплатите им да се получават в брой, в BGN, от касата на фирмата.