Skip to main content Skip to search

Archives for септември 2020

ТРЗ-външен отдел

трз-външен-отделТРЗ е отговорно звено във всяко предприятие. Обособяването му в отдел е продиктувано от нуждата от обработка на сравнително голям обем от трудови досиета, във връзка с мащабна фирмена дейност. Приблизително, при персонал над 150 работници е подходящо да се включи още едно лице, обработващо заплатите. Така, с увеличение обемите на производството, търговията и услугите на предприятието, е възможно да се стигне до 5 лица които обработват заплатите, при които обстоятелства според нас, вече може да се говори за обособен ТРЗ отдел.

Не е задължително ТРЗ отделът да се намира в самото предприятие, нито пък да е съставен от работници, които са назначени и контролирани от него. Съществуват разнообразни причини, поради които е възможно възникването на неспецифични затруднения, които могат да са разрешат само чрез ангажирането на външна ТРЗ организация.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, осигурява изчерпателен пакет от трз услуги в следните две направления – обработка на заплати и трз контрол или само едно от двете в зависимост от конкретната необходимост. Практически, функционирането е като на трз отдел, а разликата е само че той се намира вън от обслужваното предприятие. Няма пречка, в самото предприятие  да се структурира, обособи и изпълни трз отдел от наши специалисти и под наш контрол.

Основната причина, поради която се търси външен трз отдел е неразпространението на фирмена информация свързана с работните досиета на персонала. Заплатите е най-добре да си останат известни само между работодателя и работещите. За съжаление, твърде малко може да се направи в тази насока по отношение на НОИ и НАП, свидетели сме на многократни течове на чувствителна информация от тези държавни институции.  Персоналната отговорност на служителите в държавните служби се размива в колективната безотговорност и дори да се смени служителя които изнася данни в нарушение на длъжностните му задължения, по всяка вероятност ще бъде заменен от друг, който ще върши същите беззакония. Ние можем да бъдем полезни, като сменим регионалните служби на НОИ и НАП, като чрез това действие не се дават никакви гаранции, че в новите институции няма да се появят недобросъвестни действия по отношение на фирмената трз информация.

Чрез външен ТРЗ отдел от Счетоводни услуги Русе ЕООД, освен доверителност и дискретност печелите и намаляване на административната натовареност.

Разчитате на редуциране на разходите за обработка на персонал по трудови договори, наеми, ел.енергия, отопление и др., улеснени контакти с държавните институции, които могат да се изключат напълно от Ваша страна посредством упълномощаване.

Ние даваме пълна гаранция за изпълнение на договореното или връщаме парите.

Събеседването и обмен на носители на ТРЗ информация с Вас може да се осъществява по някой от начините, който е най-удобен за Вашата дейност. Те са разнообразни – вземане и носене на документи в гр.Русе и близки до него населени места за наша сметка, пълен електронен обмен за отдалечени местоположения в България (възможен и до близки места), вземане и носене на документи от Вас в наш офис, комбинирани или самостоятелни куриерски пратки по пощенски начин и други начини произтичащи от фирмената необходимост.

Read more

Как да направим най-правилния избор на счетоводна къща?

счетоводна-къщаВажните параметри за избор на най-подходящата счетоводна къща не са много. Ние сме професионално счетоводно предприятие, чиито проучвания в бранша очертаха някои насоки, 9 извода чрез които всеки нуждаещ се от водене на счетоводство може да получи вярно заключение при търсенето на счетоводна къща.

В най-общи линии, правилният избор, би трябвало да е синтез на цена и качество, който удволетворява в значителна степен изискванията на клиента. Обаче, мнозина не си правят сметка, че в счетоводството няма първо, второ и трето или каквото да е степенуване по качество. Изискванията, поставяни от нормативните документи в тази сфера са строги и рядко може да се разчита на компромис. Затова, счетоводството и взаимосвързаните услуги трябва да се водят на високо ниво. Свидетели сме на доста недостатъци в счетоводството на постъпили при нас фирми, водено на най-ниски цени. Без изчерпателност в изпълнението, все някъде ще се получи „дефект”, който ще рефлектира някой ден като санкция при контрол от институциите, както и в неистински данъчни и осигурителни задължения. Следователно първият извод за избор на счетоводна къща е, че не бива да  избирате счетоводна къща, която предлага най-ниските цени на пазара. Ако все пак се спрете на този вариант, а цените не са същите впоследствие, тогава ще се окаже че са Ви излъгали, което е много вероятно предвид крайно ниските нива на най-евтините цени за счетоводно обслужване. Принципно, резултатите от калкулациите за цени на счетоводни къщи във фирмените сайтове не са тези при които ще постъпите на счетоводно обслужване – някъде в страниците е посочено, че е възможно да се прилагат различни цени. Сравнително точни предварителни цени могат да се получат след уточняващо запитване.

Препоръките са нещо, което върши работа, но съветите от приятел дори да са съвсем добронамерени, най-вероятно не са направени от външен специалист, който да разбира от счетоводство. Най-често леснотата на комуникацията със счетоводната къща е основата, около която се гради общата представа на клиента. Освен нея, участва и ниската цена, а нивото на изпълнение на същинското счетоводно обслужване е на заден план, защото много малко клиенти разбират от счетоводство (логично, защото ако го можеха счетоводството, щяха да си го водят сами). Ето защо вторият извод е, че препоръките са субективни, независимо колко ни е близък препоръчващия, освен ако той разбира от счетоводство.

Безкомпромисно качество е възможно само при съдействието на клиента. Ако счетоводната къща установи, че клиента възпрепятства счетоводната работа, тя трябва да го предупреди за пропуските, а ако клиента бездейства като продължава по същия начин, отношенията с него трябва да се преустановят. Третият извод е, че правилното отношение към пропуските на клиента е важно за качеството на счетоводството. В крайна сметка, клиенти които са немарливи по отношение на бизнес делата си могат да навредят и на имиджа на счетоводството, ако пропуските продължават прекалено дълго време.

Липсата на санкции в резултат от обслужването на счетоводната къща е критерий, само ако клиента е преминал успешно контролни действия на проверяващите институции. Всека счетоводна фирма  може да твърди че е велика и незаменима, но в действителност да е направила камари от счетоводни, данъчни и т.н. грешки, които да се таят и да чакат да бъдат открити. В повечето случаи, при фирми с нисък оборот те не стават известни нито за представляващия нито за проверяващия, защото контролните действия от страна на държавата не могат да обхванат всички регистрирани лица. Четвъртият извод за избор на счетоводна къща е, че липсата на санкции при клиентите, невинаги е фактор определящ избора на обслужваща счетоводна къща.

Не са редки случаите, в които има неправомерни действия на местните данъчни власти, поради разнообразни личностни противоречия и други предпоставки, водещи до конфликтни ситуации на фирмено равнище. Това е един от случаите, когато счетоводството може да се премести там където е друга данъчна служба, а новата счетоводната къща да оперира с тази данъчна служба чрез смяна на адреса на фирмата, който се оповестява чрез публикация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Тук, петият извод е, че понякога промяната на данъчната служба и адреса на фирмата заедно със счетоводната къща е едно удачно действие за правилен избор на счетоводна къща. Локацията на счетоводната къща има все по-малко значение, когато се взема решение за избор, но ако настоящото обслужване не води до местни проблеми, то е най-добре да се запази без да се мигрира на друго място. Счетоводни услуги Русе ЕООД Ви уверява, че може да се работи с всяка данъчна служба от страната, както например чрез офиса ни в Русе, без да се влоши качеството на счетоводното обслужване. Дългите години през които усъвършенствахме изпълнението на задачите, допринесоха за изгладени практики, водещи до желаните от всички резултати.

Самостоятелно наблюдение от клиента може да се извърши на база няколкомесечно пълно счетоводно обслужване, на вече постъпилата му фирма на счетоводство в счетоводната къща. Дали той разбира от счетоводство не от значение, за да усети недостатъци в комуникацията, навременната обработка на документи и отлагането на важни за изпълнение задачи. Конвейеризацията в счетоводството не и трябва дълго време за да бъде забелязана – тя често се среща при големите счетоводни къщи, където индивидуалния подход е заменен с едно общо и често пренебрежително отношение. Шестият извод за избор на счетоводна къща е, че недостатъчното внимание ще доведе най-малкото до некомфортни отношения – няма смисъл да правите компромис, защото има достатъчно възможности да попаднете там където да се чувствате комфортно.

Малко са счетоводните къщи, които са специализирани за всякакво счетоводство. Макар да има доста общи неща, счетоводството на различните дейности има специфики, с детайли които са особено важни. Повече различия има в счетоводството на фирмите на търговците и нетърговците наричани обобщено ЮЛНЦ – сдружения фондации и други. Възможно е да се окаже, че Вашето счетоводство ще е първото, върху което ще се учат и трупат практически опит – повечето счетоводни къщи се справят трудно с такива мащабни предизвикателства, защото не им достига време и организираност за да наместят цялостно всички аспекти на фирмената дейност. Седмият извод за избор на счетоводна къща е, че в търсенето на счетоводна къща е подходящо да акцентирате върху дейностите които обслужва.

Измамни счетоводни къщи. Понятието счетоводна къща не кореспондира с нито едно легитимно определение, а в превод на чужд език е смешно и антирекламно. Неговото налагане се случва, поради грандоманските напъни на счетоводните организации в началото на прехода, породени от техните стремежи за завладяване на счетоводния пазар. Тогава немалко такива обединения от счетоводители са работели нелегално и са измамили доста клиенти. Понастоящем все още има подобни некоректни практики, затова осмия извод е, че винаги трябва да се проверява съществуването на фирмата, която евентуално ще води счетоводството, както и дали тя има право да съставя годишни финансови отчети.

Най-близката счетоводна къща. Примамливо изглежда, счетоводната къща да е съвсем близко до офиса на фирмата. Сякаш обстоятелството счетоводната къща „да е подръка” дава сигурност и спокойствие, но при липса на качеството в счетоводните занимания  то е невъзможно. Едно местно обгрижване все пак е плюс, който не бива да се оставя на заден план. Счетоводни услуги Русе ЕООД взема документи и носи документи до офис на клиента, но е напълно наясно, че една куриерска услуга по посещение на място повишава комфорта на счетоводството, но сама по себе си не е значим критерий – девети извод.

Счетоводни услуги Русе ЕООД е на мнение, че най-сигурният начин за правилен избор на счетоводна къща е експертната оценка на счетоводството, чрез произволно избрана фирма (разбира се с нейно съгласие) от клиентите които тя трайно обслужва. Не бива да се взема предвид разстоянието, дори счетоводната къща която харесвате да е „на другия край на България” – всичко от което се нуждаете е напълно възможно да се направи отдалечено или т.нар.онлайн.

Read more

Далновидна данъчна защита

данъчна защита-далновиднаСтратегически правилното прогнозиране в сферата на данъците винаги се отплаща многократно. Резултатите от данъчната защита са липса на данъчни проверки и ревизии или тяхното бързо и успешно преминаване. Високите обороти от продажби сами по себе си не провокират проверовъчни действия, освен ако се съчетават с други фактори.

Комплексните данъчни услуги в състава на пълното данъчно обслужване от Счетоводни услуги Русе ЕООД са напълно достатъчни за изрядното данъчно представяне на всеки клиент.  Данъчни проблеми биха възникнали при занемарено предходно обслужване на новопостъпили лица или при такива които не следват данъчните ни съвети.

Данъчната защита не означава само поправяне на грешки или преборване на данъчен произвол постфактум, тя е цялостна грижа за данъчното спокойствие.

Постигането на данъчна сигурност е главната задача на данъчната ни защита. Тя може за се случи само при дългосрочна работа и пълна информационна обезпеченост на т.нар. абонаментното обслужване. Краткосрочните услуги решават отделни казуси, но за цялостни решения са крайно недостатъчни. 

Мнозина са с претенции, че са данъчни консултанти, но не се интерсуват от подобряване на реалния данъчен статут на клиентите, а се стремят да решават нежеланите ефекти постфактум. Те  работят „на парче” и интереса им е генериране на неприятности от данъчно естество, които да тушират на високи цени.  Друг недостатък в практиката им е употребата на агресивни данъчни стратегии – да снижават екстремно данъчните резултати като ги нулират и ги правят отрицателни, които мероприятия на пръв поглед са свръхизгодни, но всъщност крият значителни рискове.

Зад използването на нискоефикасни практики, водещи до данъчни проблеми, на първо място стои нискокачественото счетоводство, тъй като от неговото синтезиране се извеждат показателите формиращи данъчните резултати по прякото облагане. Не по-различно е представянето при косвените данъци-ддс, патент и др. Обикновено, ниската цена за счетоводно обслужване води до прекомерна ангажираност на работещите в счетоводните къщи. Претоварването със счетоводна работа, дори за можещи счетоводители е фактор, който не позволява индивидуализиране на клиента, води до пропуски и недомислие, а за данъчно планиране дума не може да става.

Ние от Счетоводни услуги Русе ЕООД, можем да осигурим един оптимум, който се е доказал с годините, даващ значим тласък на фирменият просперитет и изрядно данъчно досие. Не твърдим, че сме перфектния избор, нито че ще доведем фирмата до невиждани и нечувани резултати, защото успешната съвместна работа изисква действия и от отсрещната страна. Субективизмът на данъчните власти винаги има своята провокация, а ако някой твърди че може да спечели войната като победи в битката той е на изключително неверен път.

Работата ни води до пълен данъчен авторитет, пред всички данъчни служби – отдавна остаряло е твърдението, че имидж се трупа само пред местната данъчна служба или пред ключови данъчни органи по приходите в региона по регистрация.

Най-ниският данъчен резултат не е, не е бил и няма да е наша цел, а само този който да направи бизнеса на клиента напълно данъчно защитим. Адекватното данъчно изражение на търговските занимания, е единствената успешна стратегия гарантираща дългосрочното им развитие.

Read more

Опис за предаването на счетоводните документи

опис-предаване на счетоводни документиЗа да се извърши коректно предаване на счетоводните документи, най-напред е необходимо тяхното правилно дефиниране. Намирането на тяхното легално определение не е трудно – то е посочено в Закона за счетоводството.

Счетоводният документ е хартиен документ или документ представен като съдържание чрез технически носител.

Класифицирането на счетоводния документ се извършва според свойствата и момента на представяната в него счетоводна информация. Първичният счетоводен документ носи изначалната счетоводна информация. Вторичният счетоводен документ обобщава, но и разграничава и отделя информацията получена от първичните счетоводни документи. Първичните и вторичните документи се издават в определен хронологичен порядък, който се отчита чрез счетоводни регистри.

Съществуват множество извънсчетоводни документи, които нямат място в описа за предаването на счетоводни документи. Документ, който няма изискуемите по Закона за счетоводството параметри/съдържание, реквизити/ не следва да се третира като счетоводен документ, дори формата му/външен вид с някои всеизвестни надписи като фактура, разходен/приходен/ ордер да изглежда познато, както и други документи които в стандартния си вид не покриват всички нормативни изисквания. Издадени чрез дефектни счетоводни системи вторични счетоводни документи, също трябва да се причислят към извънсчетоводната документация и да не намерят място в описа. От друга страна, ако при изискванията на документалната обоснованост, в дефектният първичен счетоводен документ има частично липсваща информация, но съществуват документи които я удостоверяват, те се комплектоват и участват заедно в предаването на документите.

Описът се нарича Приемо-предавателен протокол на счетоводни документи, който обичайно се съставя в два екземпляра – по един за двете страни. В него се вписва дата и място на предаване и накрая се подписва от лицата, участници в процедурата, които може да се повече от две, като се посочва кой е фактическият получател.

За извънсчетоводните документи се съставя отделен опис.

Съхранението на приетите документи се извършва на специално пригодени за целта места, гарантиращи опазване на счетоводната информация – при счетоводните регистри срокът за съхранение е 10 години, /включително финансови отчети – годишни и междинни, както и документи които биха изисквали данъчните органи, документи свързани с одит и последващи финансови инспекции/ броящ се от първия ден на януари на този отчетен период, който следва отчетният период за който те се отнасят, а всички други носители на счетоводна информация се съхраняват 3 години, със срок броящ се по същия начин както при счетоводните регистри.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, може да съдейства чрез контрол при приемо-предавателните етапи свързани със счетоводна документация. Добре е да се знае, че често има пропуски, за които незапознатите представляващи на фирми не разбират, а впоследствие вече не е възможно да се компенсират. Най-често, счетоводителят предава документи в началото на годината, следваща годината за която се отнасят – така сроковете може да се прецизират. Документи е възможно да останат на съхранение в счетоводството, но най-подходящо е всеки клиент на счетоводно обслужване да си прибира хартиените носители след годишното приключване на всеки отчетен период.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, съветва, да не бързате с унищожаването на документите /тези неподлежащи на предаване в Националния архивен фонд или в Националния осигурителен институт/ след изтичане на сроковете, ако не сте сигурни, дали могат да Ви бъдат полезни дори в минимална степен.

Read more