Възможно ли е да разкрия разплащателна банкова сметка на българска ми фирма в Румъния?

Откриването на банкова сметка на българска фирма в Румъния на пръв поглед изглежда доста трудна задача, особено за тези от вас, които не са запознати с правните норми на нашата северна съседка. До скоро това беше абсолютно невъзможно, освен ако не сте регистрирали филиал или фирма в Румъния. Тогава всичко е ясно, но ако нямате такава, ето че има успешен вариант за това.

Какви са предимствата от откриването на банкова сметка в Румъния:

 • Лесно разплащане в леи – идеално за онлайн магазини;
 • Намаляване на загубите от курсовите разлики на банките;
 • Възможност за разплащане по банков път, при отказ за откриване на банкова сметка в България;
 • Отхвърляне на притеснения от общ характер.
Клон на банка в Букурещ, Румъния

Какви документи са необходими за откриване на банкова сметка в Румъния

Тъй като за нас българите румънският език е доста далечен (за разлика от руския), ви е необходим лицензиран преводач на такъв тип документи. Освен това , ще ви е нужно юридическо лице, което познава румънското законодателство. На практика са малко хората, които знаят български и румънски перфектно, а и да са юристи. Следователно са ви нужни поне двама или трима квалифицирани такива. Комуникацията ще е доста трудна, като цяло и няма да спечелите кой знае колко дивиденти от това. Има такава фирма „Счетоводни услуги Русе” ЕООД , която може да помогне за откриването на банкова сметка на българска фирма в Румъния, така както многократно и безукорно го прави за постоянните си клиенти. Нека се върнем все пак на необходимите книжа и пипкавата бюрокрация на тази трудоемка процедура. Само да уточним, че всички документи, които ще изброим по-долу трябва да са написани и на двата езика (български и румънски) с участие на оторизирана преводаческа фирма и заверени при легализиран нотариус. 

 1. Тъй като за Румъния ние сме чуждестранно юридическо лице, ще ни е нужно нотариално заверено копие на учредителния договор на фирмата.
 2. Нотариално заверено копие на Удостоверението за регистрирано дружество в България, както и ако има акционери, управители и други длъжностни лица.
 3. Нотариално заверено копие на сертификата за данъчно пребивававане, валидно за настоящата година т.нар. CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE.
 4. Лицето, което ще представлява дружеството, трябва да е вписано в списъка (регистъра) и с право на подпис да се ангажира да води всички банкови дела.
 5. Документ за самоличност на всички лица, които са упълномощени да представляват фирмата пред банката (респ. сметката), като чуждестранни юридически лица.
 6. Референтно писмо от българската банка, в която фирмата/дружеството има сметка, с което се удостоверява платежоспособността на същите.
 7. Лицата също следва да представят регистрационен номер по ДДС, ако фирмата е по ДДС.
 8. Румънската банка може да изиска и други документи, които счита за нужни в процеса на регистрация и установяване на персоналната и фирмена сигурност и защита.

Всичко това изглежда доста трудоемко, свързано е с много време и енергия (нерви), пътуване до Румъния и обратно, така че за да си спестите тези главоболия се обърнете към професионалисти, вещи в този тип дейност. Прави се еднократно и ви се гарантира крайният резултат.

Всъщност Румъния е взела това решение за всички чужди граждани, не само българи, с което дава възможност на чужди инвестиции към страната и лесен достъп до румънската банкова система. Ефекта към икономиката ще е положителен. Що се отнася до нашите икономически взаимоотношения със съседите, надяваме се да е изгодно и за двете страни. По този начин ще можем да правим разплащания към румънски компании, мобилни оператори и т.н.