Skip to main content Skip to search

Archives for май 2022

Видове счетоводни консултации

видове счетоводни консултацииСчетоводни консултации

За да се получи качествена счетоводна консултация е необходим можещ счетоводен консултант, който да е силен в две направления – опит и подготвеност в материята. Да притежава достатъчна адаптивност с възможност да конкретизира недостатъчно уместните въпроси на клиента.

Обичайно се представят следните счетоводни консултации:

– консултиране при отваряне на фирма;

– консултиране при прием на клиент, желаещ счетоводно обслужване, с готова фирма;

– консултиране по оперативни финансово-счетоводни казуси;

– консултация по по избор на счетоводна политика и/или по приложението на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия; (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), счетоводни принципи и положения;

– консултация, комуникация и представляване пред органите по приходите (съпровождане на лицето до данъчната служба и консултации за счетоводна и данъчна защита (консултация при данъчни проверки и ревизии);

– консултация по време на одит, събеседване с одитора;

– консултация при годишното счетоводно приключване;

– консултация при ликвидация, несъстоятелност и закриване на фирма;

– консултации по избора на подходящ счетоводен софтуер спрямо предпочитания на клиента.

Видове счетоводни консултации

1.Според заплащането

Неплатени – неплатени или така наречените безплатни счетоводни консултации могат да са встъпителните счетоводни консултации при прием на клиент за счетоводство. Те нямат обвързване с нататъшни решения за започване на счетоводно обслужване от “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД. Това се частични счетоводни консултации, които имат общ запознавателен характер, ориентиращи клиента в основните моменти за водене на счетоводно обслужване от счетоводната фирма. Други неплатени счетоводни консултации са тези извършвани по време на счетоводното обслужване. Счетоводния договор предвижда всички консултации по време на неговото времетраене, да са с цена която е включена в цялостното обслужване, без значение дали са пълни счетоводни консултации или частични счетоводни консултации.

Платени – прието е всички консултации, включени в счетоводния договор за обслужване по абонаментен начин, да не се заплащат, тъй като участват в цената. Платените счетоводни консултации са тези, предоставени без абонамент, с изключение на встъпителните счетоводни консултации.

2. Според обхвата

Пълни – изчерпателно представяне по заданието на консултацията. Пълните счетоводни консултации са най-скъпи, защото засягат разнообразни случаи, при които има специфична трактовка.

Частични – неизчерпателно представяне – само основни моменти. Въпреки че на са пълни, частичните счетоводни консултации са достатъчно полезни за справяне със стандартни ситуации.

3. Според начина на изразяване (излъчване, изпращане)

писмени счетоводни консултацииПисмени – обичайно по електронна поща, по-рядко на хартия предоставени на място в офиса или изпратени на посочен от клиента адрес. Писмените счетоводни консултации се предават на клиента и той винаги може да ги ползва за сверка, в рамките на определящите ги нормативно действащите правила и практика. При необходимост, те се актуализират при всяко изменение.

Устни – на запис, онлайн, събеседване в счетоводен офис или избрано място от клиента. Счетоводните консултанти рутинно предоставят устни консултации на клиентите. Докато професионалните стандарти обикновено не изискват такива съвети да бъдат документирани, опитът ни показва, че недокументираните от “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД устни консултации отслабват защитата пред иск за професионална отговорност.

Научете за цените на счетоводни консултации, както и за другите цени.

Предприятието “Счетоводни Услуги Русе” ЕООД е провело значителен брой счетоводни консултации, предвид професионалния опит на консултиращото лице. Всички консултации на счетоводна тематика към консултираното лице са обосновани с детайлна обосновка, включваща препратки към нормативни актове и свидетелства за практическо проявление. Счетоводните ефекти имат въздействие върху разнообразни несчетоводни величини, затова където е от значение те биват споменавани, според въздействащите на бизнеса специфики.

Read more

Как професионалното счетоводство на фирми е от полза за моя бизнес?

как професионалното счетоводство на фирми в полза на моя бизнесВие спестявате пари от нашето счетоводство на фирми – ние премахваме необходимостта от скъпи домашни счетоводители на пълен работен ден и необходимостта от инвестиране в офис хардуер и софтуер. Използвайки нашите счетоводни услуги в Русе, можете да рационализирате своите счетоводни процеси, така че в крайна сметка да спестите пари от нашето счетоводство на фирми! Вашият служител счетоводител не само ви струва заплатата им, но вие също плащате за неговата издръжка -обезщетения (социално, здравно осигуряване на най-високи проценти, обезщетение при съкращение, осигуровки, данъци при оставане без работа, трудова медицина и т.н.) офис пространство за този служител, допълнителни възнаграждения като коледен бонус и т.н. Вече не е необходимо да плащате за услуги, които не получавате, когато този служител е във ваканция или е болен. Ние таксуваме на час, таксуваме само за времето, което е изразходвано за работа по Вашето счетоводство!

Постигане високо ниво на точност – изнасянето на счетоводни услуги и услуги за заплати може да бъде доста полезно, когато става въпрос за генериране на точни резултати от специализиран персонал. Професионалните счетоводни решения при нашето счетоводство на фирми се справят със счетоводните и трз услуги гладко и качествено.

Ефективна обработка на заплати – обработката на заплатите навреме позволява бързо и ефективно плащане на персонала чрез директни преводи по банков път. Нямате никакви ангажименти за плащане на заплати в брой, лично и персонално.

Избягване на санкции по време на данъчна обработка – неподходящото администриране на данъчно облагаемите нормативни моменти, може да доведе до неправилно данъчно подаване, което да доведе до данъчни санкции. Възлагането на услуги за обработка на данъци от  професионалисти може да спести на компаниите тези проблеми и да гарантира точна обработка на данъците.

Бъдете редовно информирани с актуален счетоводен статус – счетоводствата на Вашата фирма и отчети за заплати могат да се получават редовно. Познаването на финансовото ви състояние и прегледът на финансовите отчети е от ключово значение за управлението на Вашия бизнес и вземането на добре информирани бизнес решения.

Контрол от професионален счетоводител. Всички счетоводители и счетоводни услуги се контролират от професионален счетоводител с над 20 години опит във всички аспекти на счетоводството. Не само премахвате необходимостта от надзор на Вашия вътрешен счетоводител, но можете да бъдете сигурни, че вашите месечни услуги са в добри ръце.

В крайна сметка най-важният въпрос, който трябва да зададете, е „Колко по-голям, по-силен и по-ефективен може да стане Вашият бизнес, когато получите правилния счетоводен екип, който да ви подкрепя?“ Нашето изнесено счетоводство на фирми от „Счетоводни услуги Русе” ЕООД не се отнася само до предоставянето на основна счетоводна услуга, която да ви помогне – а да ви предоставим страхотна финансова подкрепа, която да ви помогне да стартирате бизнеса си и да постигнете следващото качествено ниво на растеж.

Read more