счетоводство онлайн банкиранеЕлектронното десктоп и мобилно интернет управление на банкова сметка по дистанционен начин се нарича онлайн банкиране.

„Счетоводни Услуги Русе” ЕООД е иновативно счетоводно дружество, което предоставя максимално опростени процедури при онлайн банкирането. Силата на практическото им прилагане се състои в изчерпателната, всеобхватна обработка на входящата информация и достоверно представяне на данните пред обслужващата банкова институция.

Ще обобщим накратко най-важните разяснения, които предоставяме в отговор на въпроси за мястото на онлайн банкирането в работния процес.

Тъй като нашето онлайн счетоводство не осигурява най-максималното улеснение за бизнеса на нашите клиенти, ние вместваме разнообразни допълнителни услуги, за които имаме нужната грамотност и практически опит. Целта е, всички дейности в синтез помежду си да носят все повече и повече ползи и да спестяват още повече време. Една от тези услуги е онлайн банкирането.

Счетоводителят обработва, но не съставя нареждания за банкови трансфери – така беше в първите години на частното счетоводство, когато управителите сами ги съставяха и представяха на хартиен носител в обслужващите банки. Работата с платежни нареждания винаги е съпътстваща за счетоводството, но не е типичната работа, която би дала правилен облик на един счетоводител.

По-късно, за да бъдат максимално атрактивни, но не толкова полезни, много счетоводители предлагаха да свършат всякакви услуги, които не са счетоводни, включително да съставят платежните нареждания. Малцина от тях успяха да вкарат ред и да направят така, че с минимални усилия и без да се затормозяват ненужно, да съчетават счетоводни и несчетоводни задачи. В много от случаите се получаваше претоварване от всевъзможните изисквания, а от това се стигаше до санкции. Отчасти, това положение се облегчи при въвеждането на интернет услугите, чрез които онлайн документа замести този на хартия.

С времето, доста услуги се сдобиват с онлайн представяне, което довежда до по-стройна организация, а от там масово повишаване на качеството при съвместяването на услугите. Понастоящем, счетоводителят работи с различни счетоводни и несчетоводни приложения функциониращи в интернет среда, едно от които е онлайн банкирането.

„Счетоводни Услуги Русе” ЕООД се занимава с онлайн банкиране от откриването на счетоводната фирма, като взема предвид всичките недостатъци и се ползва от всичките предимства.

Онлайн банкирането от счетоводител се разделя на две направления, съобразно наредените плащания:

– за обслужване на взаимоотношениета с бюджетни организации

и

– за обслужване на взаимоотношенията с други лица (фирми, работници, служители, съдружници и т.н)

Нивото на достъп до системата на онлайн банкиране, дава право за изготвяне на платежните документи, както и право за тяхното подписване. Примерно, счетоводителите на „Счетоводни Услуги Русе” ЕООД въвеждат цялата информация в онлайн системата, а представляващия клиента заверява по електронен начин(подписва) нарежданията, след което те се излъчват към съответната кореспондираща банкова сметка. Ако е необходимо пълноправно разпореждане от името на титуляра на банковата сметка, това се извършва с изключителна грижа и ниво на сигурност!

Онлайн банкирането разполага с възможност за справки и банкова информация от разплащателната сметка. По този начин се осъществява възможност за изключително бързо ежедневно контиране по счетоводен начин на всяко банково движение, контрол и проследяване на паричните средства. Популярни са услугите във връзка с извеждане на движенията по банкова сметка в pdf файлов формат и последващо съхранение, изпращане или разпечатване от счетоводителя.

„Счетоводни Услуги Русе” ЕООД e в състояние да реализира безрисково онлайн банкиране, при максимална степен на качество (постижимо чрез бърза система за проверовъчни действия), което да е полезно допълнение към воденото счетоводство.