Skip to main content Skip to search

Фирма

регистрация на фирма русеРегистрация на фирма ЕООД. Регистрацията на фирма с адрес в гр. Русе или където и да е в България от нас, е най-подходящият начин по който да се възползвате в максимална степен от предимствата на счетоводните ни услуги, посредством изчерпателното ни счетоводно обслужване на изгодни цени.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД сме установили, че регистрацията на правна форма ЕООД е предпочитана всред всички други регистрации в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Масовото присъствие на такива фирми, ни насочи към прецизиране на всички особени моменти в правен аспект и то ни даде пълната увереност, че имаме всичко необходимо за да преминем бързо и качествено всеки етап предшестващ регистрацията на ЕООД и да зарадваме всеки клиент с безупречно уредена нова фирма. При изпълнение на услугата по регистрацията на фирма ЕООД, боравенето с лични данни е в синхрон с общия регламент за защита на личните данни (GDPR).


Ценово, регистрацията на ЕООД е обвързана със счетоводното обслужване. Нашата цел е, всяко регистрирано от нас ЕООД да постъпи на счетоводство при „Счетоводни услуги Русе” ЕООД. В нейна подкрепа, предлагаме големи отстъпки в цената за едногодишно счетоводно обслужване и сключваме договор за него, както и изготвяме индивидуално съобразен фирмен правилник за документооборота. Така с наша помощ, имате на Ваша страна ползите на ЕООД, а недостатъците са напълно ясни и без въздействие върху търговските и лични процеси.

Регистрацията на фирма ЕООД, протича по два основни начина в зависимост дали се желае напълно дистанционна регистрация на фирма или частично с физическото присъствие на лицето, бъдещ собственик/управител на ЕООД.

1. Напълно дистанционна регистрация, без присъствие на лицето, бъдещ собственик/управител на ЕООД.
Времето за подготовка е 20 минути след подаване на данните до нас чрез интернет, а от 1 до 3 работни дни чакате реализацията на фирмената регистрация. Готовите документи се изпращат до Вас по електронна поща, след като сте предоставили изискуемата за пълно изпълнение на работата ни информация и сте заплатили изцяло сумата за регистрация на фирма.
На разположение са два варианта:
– подаване на документите от нас чрез интернет;
– подаване на документите от Вас чрез хартиен носител на гише в Агенция по вписванията.
Ако желаете т.нар. доброволна регистрация по Закона за ДДС, съществува възможност за нейното заявяване ведно с фирмената регистрация, като там срокът през което се изчаква е максимум 14 дни. След регистрацията на ЕООД, се сключва срочен договор за счетоводно обслужване за една година. Отдалеченото счетоводно обслужване е усъвършенствано от нас, благодарение на взаимоотношенията ни с клиенти, с които контактуваме из цял свят.

2. Частично присъствие на лицето, бъдещ собственик/управител на ЕООД.
Физическото лице, бъдещ собственик/управител на ЕООД представя на място, в офиса на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД вносната бележка за авансово платената сума за услугата и лична карта, след като имаме проведен телефонен разговор за името на фирмата, размер на капитала и други основни данни. Времето за подготовка, до подаване на документите за ЕООД в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ е около 40 минути, а от 1 до 3 работни дни чакате реализирането на фирмената регистрация. Доброволната регистрация по т.1 от Закона за ДДС е също е налична, изваждаме удостоверение за актуално състояние и съдействаме за изработката на качествен фирмен печат, закриване на набирателната банкова сметка и откриването на разплащателна банкова сметка в рамките на един работен ден. След регистрацията на ЕООД, и по този начин, се сключва срочен договор за счетоводно обслужване за една година.

Ако не желаете счетоводно обслужване, а само регистрация на ЕООД като единична услуга, цената която ще Ви предложим може да не е изгодна в сравнение с цените които оферират останалите счетоводни кантори, които също предлагат аналогичен пакет от услуги. Препоръчваме да си изберете първо счетоводител, а после да подходите към регистрация на ЕООД.
С изключение на немного детайли, регистрацията на ЕООД не е сложна и ако проучите детайлно сайтовете даващи информация за предрегистрационните подробности, Вие ще сте в състояние сами да доведете докрай встъпителната процедура. Същинската регистрация се извършва от служители на Агенцията, след преглед на подадените документи. Приемете, че нашите предложения пестят вашите времеви и други ресурси, като свършваме вместо Вас работа, която ние сме извършвали многократно и сме набрали доста опит за ефикасното и завършване.


Особености на ЕООД
1. Капиталово дружество, отговарящо до размера на капитала, а не с имуществото на собственика – общоприето и масово тиражирано твърдение, въпреки че има поне два варианта в които собственика може да бъде лишен от личното му имущество заради ЕООД – то, но които с подходящи мерки могат да бъдат туширани в зародиш.

2. Нисък праг за минимална капиталова вноска – 2 лв.

3. Не подлежи на косвено данъчно облагане с патентен данък.

4. Собственикът на ЕООД, може да се спре на самоосигуряването като личен режим за внасяне на собствените му осигурителни вноски. Всяко дееспособно физическо лице, може да е собственик в неограничен брой ЕООД-та, като се самоосигурява само чрез едно. Регистрацията на повече от едно ЕООД, не се обвързва непременно с допълнителни осигуровки, макар да съществува режим на осигуряване при който това е задължително.

5. Фирмен данък 10% от печалбата в края на годината, а за остатъка от нея 5% данък дивидент и тя се разпределя към собственика на капитала.


В деня на регистрацията в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, съдействаме да получите хартиеното удостоверение или т.нар. актуално състояние и вземаме готовия фирмен печат, които Ви предаваме на същия ден или изпращаме като пратка по пощенски начин.

При необходимост, сме на разположение за всякакви електронни справки и прилагане на документи по партидата на новосформираната фирма, посредством квалифициран електронен подпис.