Skip to main content Skip to search

Фирма

регистрация на фирма русеРегистрация на фирма ЕООД. Откриването на фирма с адрес в гр. Русе или където и да е в България от нас, е най-подходящият начин по който да се възползвате в максимална степен от предимствата на счетоводните ни услуги, посредством изчерпателното ни счетоводно обслужване на изгодни цени.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД сме установили, че фирмената регистрация на дружество с правна форма ЕООД е предпочитана всред всички други в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Масовото присъствие на такива фирми, ни насочи към прецизиране на всички особени моменти в правен аспект и то ни даде пълната увереност, че имаме всичко необходимо за да преминем бързо и качествено всеки етап предшестващ регистрацията на ЕООД и да зарадваме всеки клиент с безупречно уредена нова фирма. При изпълнение на услугата по регистрацията на фирма ЕООД, боравенето с лични данни е в синхрон с общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Ценово, регистрацията на ЕООД е обвързана със счетоводното обслужване. Нашата цел е, всяко регистрирано от нас ЕООД да постъпи на счетоводство при „Счетоводни услуги Русе” ЕООД. В нейна подкрепа, предлагаме големи отстъпки в цената за едногодишно счетоводно обслужване и сключваме договор за него, както и изготвяме индивидуално съобразен фирмен правилник за документооборота. Така с наша помощ, имате на Ваша страна ползите на ЕООД, а недостатъците са напълно ясни и без въздействие върху търговските и лични процеси.

Регистрацията на фирма ЕООД, протича по два основни начина в зависимост дали се желае напълно дистанционна регистрация на фирма или частично с физическото присъствие на лицето, бъдещ собственик/управител на ЕООД.

1. Напълно дистанционна регистрация, без присъствие на лицето, бъдещ собственик/управител на ЕООД.
Времето за подготовка е 20 минути след подаване на данните до нас чрез интернет, а от 1 до 3 работни дни чакате реализацията на фирмената регистрация. Готовите документи се изпращат до Вас по електронна поща, след като сте предоставили изискуемата за пълно изпълнение на работата ни информация и сте заплатили изцяло сумата за регистрация на фирма.
На разположение са два варианта:
– подаване на документите от нас чрез интернет;
– подаване на документите от Вас чрез хартиен носител на гише в Агенция по вписванията.
Ако желаете т.нар. доброволна регистрация по Закона за ДДС, съществува възможност за нейното заявяване ведно с фирмената регистрация, като там срокът през което се изчаква е максимум 14 дни. След регистрацията на ЕООД, се сключва срочен договор за счетоводно обслужване за една година. Отдалеченото счетоводно обслужване е усъвършенствано от нас, благодарение на взаимоотношенията ни с клиенти, с които контактуваме онлайн без загуба на качество из цял свят.

2. Частично присъствие на лицето, бъдещ собственик/управител на ЕООД.
Физическото лице, бъдещ собственик/управител на ЕООД представя на място, в офиса на „Счетоводни услуги Русе” ЕООД вносната бележка за авансово платената сума за услугата и лична карта, след като имаме проведен телефонен разговор за името на фирмата, размер на капитала и други основни данни. Времето за подготовка, до подаване на документите за ЕООД в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ е около 40 минути, а от 1 до 3 работни дни чакате реализирането на фирмената регистрация. Доброволната регистрация по т.1 от Закона за ДДС е също е налична, изваждаме удостоверение за актуално състояние и съдействаме за изработката на качествен фирмен печат, закриване на набирателната банкова сметка и откриването на разплащателна банкова сметка в рамките на един работен ден. След регистрацията на ЕООД, и по този начин, се сключва срочен договор за счетоводно обслужване за една година.

Ако не желаете счетоводно обслужване, а само регистрация на ЕООД като единична услуга, цената която ще Ви предложим може да не е изгодна в сравнение с цените които оферират останалите счетоводни кантори, които също предлагат аналогичен пакет от услуги. Препоръчваме да си изберете първо счетоводител, а после да подходите към регистрация на ЕООД.
С изключение на немного детайли, регистрацията на ЕООД не е сложна и ако проучите детайлно сайтовете даващи информация за предрегистрационните подробности, Вие ще сте в състояние сами да доведете докрай встъпителната процедура. Същинската регистрация се извършва от служители на Агенцията, след преглед на подадените документи. Приемете, че нашите предложения пестят вашите времеви и други ресурси, като свършваме вместо Вас работа, която ние сме извършвали многократно и сме набрали доста опит за ефикасното и завършване.

Регистрация на ЕООД от чужденец
Чуждестранните граждани лесно могат да се сдобият със собствено ЕООД. Различията, произтичащи от техния статут спрямо държавата има значение при откриване на банкова сметка за капиталовите средства, необходими за регистрацията. Понастоящем, процедурата по разкриване на набирателна сметка е най-трудоемък момент при регистрацията на фирма. Гражданите на Европейския съюз са с предимство спрямо тези от т.нар. трети страни, например регистрацията на фирма от украинец ще е по-усложнена от тази на румънец.


Особености на ЕООД
1. Капиталово дружество, отговарящо до размера на капитала, а не с имуществото на собственика – общоприето и масово тиражирано твърдение, въпреки че има поне два варианта в които собственика може да бъде лишен от личното му имущество заради ЕООД – то, но които с подходящи мерки могат да бъдат туширани в зародиш.

2. Нисък праг за минимална капиталова вноска – 2 лв.

3. Не подлежи на косвено данъчно облагане с патентен данък.

4. Собственикът на ЕООД, може да се спре на самоосигуряването като личен режим за внасяне на собствените му осигурителни вноски. Всяко дееспособно физическо лице, може да е собственик в неограничен брой ЕООД-та, като се самоосигурява само чрез едно. Регистрацията на повече от едно ЕООД, не се обвързва непременно с допълнителни осигуровки, макар да съществува режим на осигуряване при който това е задължително.

5. Фирмен данък 10% от печалбата в края на годината, а за остатъка от нея 5% данък дивидент и тя се разпределя към собственика на капитала.


В деня на регистрацията в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, съдействаме да получите хартиеното удостоверение или т.нар. актуално състояние и вземаме готовия фирмен печат, които Ви предаваме на същия ден или изпращаме като пратка по пощенски начин.

При необходимост, сме на разположение за всякакви електронни справки и прилагане на документи по партидата на новосформираната фирма, посредством квалифициран електронен подпис.