счетоводна-къщаВажните параметри за избор на най-подходящата счетоводна къща не са много. Ние сме професионално счетоводно предприятие, чиито проучвания в бранша очертаха някои насоки, 9 извода чрез които всеки нуждаещ се от водене на счетоводство може да получи вярно заключение при търсенето на счетоводна къща.

В най-общи линии, правилният избор, би трябвало да е синтез на цена и качество, който удволетворява в значителна степен изискванията на клиента. Обаче, мнозина не си правят сметка, че в счетоводството няма първо, второ и трето или каквото да е степенуване по качество. Изискванията, поставяни от нормативните документи в тази сфера са строги и рядко може да се разчита на компромис. Затова, счетоводството и взаимосвързаните услуги трябва да се водят на високо ниво. Свидетели сме на доста недостатъци в счетоводството на постъпили при нас фирми, водено на най-ниски цени. Без изчерпателност в изпълнението, все някъде ще се получи „дефект”, който ще рефлектира някой ден като санкция при контрол от институциите, както и в неистински данъчни и осигурителни задължения. Следователно първият извод за избор на счетоводна къща е, че не бива да  избирате счетоводна къща, която предлага най-ниските цени на пазара. Ако все пак се спрете на този вариант, а цените не са същите впоследствие, тогава ще се окаже че са Ви излъгали, което е много вероятно предвид крайно ниските нива на най-евтините цени за счетоводно обслужване. Принципно, резултатите от калкулациите за цени на счетоводни къщи във фирмените сайтове не са тези при които ще постъпите на счетоводно обслужване – някъде в страниците е посочено, че е възможно да се прилагат различни цени. Сравнително точни предварителни цени могат да се получат след уточняващо запитване.

Препоръките са нещо, което върши работа, но съветите от приятел дори да са съвсем добронамерени, най-вероятно не са направени от външен специалист, който да разбира от счетоводство. Най-често леснотата на комуникацията със счетоводната къща е основата, около която се гради общата представа на клиента. Освен нея, участва и ниската цена, а нивото на изпълнение на същинското счетоводно обслужване е на заден план, защото много малко клиенти разбират от счетоводство (логично, защото ако го можеха счетоводството, щяха да си го водят сами). Ето защо вторият извод е, че препоръките са субективни, независимо колко ни е близък препоръчващия, освен ако той разбира от счетоводство.

Безкомпромисно качество е възможно само при съдействието на клиента. Ако счетоводната къща установи, че клиента възпрепятства счетоводната работа, тя трябва да го предупреди за пропуските, а ако клиента бездейства като продължава по същия начин, отношенията с него трябва да се преустановят. Третият извод е, че правилното отношение към пропуските на клиента е важно за качеството на счетоводството. В крайна сметка, клиенти които са немарливи по отношение на бизнес делата си могат да навредят и на имиджа на счетоводството, ако пропуските продължават прекалено дълго време.

Липсата на санкции в резултат от обслужването на счетоводната къща е критерий, само ако клиента е преминал успешно контролни действия на проверяващите институции. Всека счетоводна фирма  може да твърди че е велика и незаменима, но в действителност да е направила камари от счетоводни, данъчни и т.н. грешки, които да се таят и да чакат да бъдат открити. В повечето случаи, при фирми с нисък оборот те не стават известни нито за представляващия нито за проверяващия, защото контролните действия от страна на държавата не могат да обхванат всички регистрирани лица. Четвъртият извод за избор на счетоводна къща е, че липсата на санкции при клиентите, невинаги е фактор определящ избора на обслужваща счетоводна къща.

Не са редки случаите, в които има неправомерни действия на местните данъчни власти, поради разнообразни личностни противоречия и други предпоставки, водещи до конфликтни ситуации на фирмено равнище. Това е един от случаите, когато счетоводството може да се премести там където е друга данъчна служба, а новата счетоводната къща да оперира с тази данъчна служба чрез смяна на адреса на фирмата, който се оповестява чрез публикация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Тук, петият извод е, че понякога промяната на данъчната служба и адреса на фирмата заедно със счетоводната къща е едно удачно действие за правилен избор на счетоводна къща. Локацията на счетоводната къща има все по-малко значение, когато се взема решение за избор, но ако настоящото обслужване не води до местни проблеми, то е най-добре да се запази без да се мигрира на друго място. Счетоводни услуги Русе ЕООД Ви уверява, че може да се работи с всяка данъчна служба от страната, както например чрез офиса ни в Русе, без да се влоши качеството на счетоводното обслужване. Дългите години през които усъвършенствахме изпълнението на задачите, допринесоха за изгладени практики, водещи до желаните от всички резултати.

Самостоятелно наблюдение от клиента може да се извърши на база няколкомесечно пълно счетоводно обслужване, на вече постъпилата му фирма на счетоводство в счетоводната къща. Дали той разбира от счетоводство не от значение, за да усети недостатъци в комуникацията, навременната обработка на документи и отлагането на важни за изпълнение задачи. Конвейеризацията в счетоводството не и трябва дълго време за да бъде забелязана – тя често се среща при големите счетоводни къщи, където индивидуалния подход е заменен с едно общо и често пренебрежително отношение. Шестият извод за избор на счетоводна къща е, че недостатъчното внимание ще доведе най-малкото до некомфортни отношения – няма смисъл да правите компромис, защото има достатъчно възможности да попаднете там където да се чувствате комфортно.

Малко са счетоводните къщи, които са специализирани за всякакво счетоводство. Макар да има доста общи неща, счетоводството на различните дейности има специфики, с детайли които са особено важни. Повече различия има в счетоводството на фирмите на търговците и нетърговците наричани обобщено ЮЛНЦ – сдружения фондации и други. Възможно е да се окаже, че Вашето счетоводство ще е първото, върху което ще се учат и трупат практически опит – повечето счетоводни къщи се справят трудно с такива мащабни предизвикателства, защото не им достига време и организираност за да наместят цялостно всички аспекти на фирмената дейност. Седмият извод за избор на счетоводна къща е, че в търсенето на счетоводна къща е подходящо да акцентирате върху дейностите които обслужва.

Измамни счетоводни къщи. Понятието счетоводна къща не кореспондира с нито едно легитимно определение, а в превод на чужд език е смешно и антирекламно. Неговото налагане се случва, поради грандоманските напъни на счетоводните организации в началото на прехода, породени от техните стремежи за завладяване на счетоводния пазар. Тогава немалко такива обединения от счетоводители са работели нелегално и са измамили доста клиенти. Понастоящем все още има подобни некоректни практики, затова осмия извод е, че винаги трябва да се проверява съществуването на фирмата, която евентуално ще води счетоводството, както и дали тя има право да съставя годишни финансови отчети.

Най-близката счетоводна къща. Примамливо изглежда, счетоводната къща да е съвсем близко до офиса на фирмата. Сякаш обстоятелството счетоводната къща „да е подръка” дава сигурност и спокойствие, но при липса на качеството в счетоводните занимания  то е невъзможно. Едно местно обгрижване все пак е плюс, който не бива да се оставя на заден план. Счетоводни услуги Русе ЕООД взема документи и носи документи до офис на клиента, но е напълно наясно, че една куриерска услуга по посещение на място повишава комфорта на счетоводството, но сама по себе си не е значим критерий – девети извод.

Счетоводни услуги Русе ЕООД е на мнение, че най-сигурният начин за правилен избор на счетоводна къща е експертната оценка на счетоводството, чрез произволно избрана фирма (разбира се с нейно съгласие) от клиентите които тя трайно обслужва. Не бива да се взема предвид разстоянието, дори счетоводната къща която харесвате да е „на другия край на България” – всичко от което се нуждаете е напълно възможно да се направи отдалечено или т.нар.онлайн.