фирми дистанционно счетоводно обслужване видовеДистанционното счетоводно обслужване на Счетоводни Услуги Русе ЕООД, е съвкупност от изчистени практики, синтезиращи прецизни счетоводни услуги. Качествен счетоводен продукт с обслужване независимо от естеството на фирмената дейност и разстоянието до отдалечения обект.

Цялостното обслужване от счетоводна фирма се третира като сбор от всички потребни услуги. При такава работа, изискванията към счетоводителя са повече, отколкото осигурява неговата специализация. Необходими са разнообразни технически умения за прилагане на всички услуги, както и познания по чужд език. За да е дистанционно едно счетоводство на фирми, първият белег е безприсъственото положение на двете страни при движението на документите. Основно по важност е предварителното премахване на всяко препятствие, което би спъвало дистанционното счетоводно обслужване.

Като непълно дистанционно обслужване, но много подходящо за близкоразположените фирми, е вземането и носенето на хартиени документи от счетоводителя, без физически да се предават от клиента в счетоводния офис.

Според начинът по който се прехвърля счетоводната документация, видовете дистанционно счетоводно обслужване са два:

1. Онлайн дистанционно счетоводно обслужване на фирми. При този вид няма физическо движение на документи. Тяхното придвижване се извършва посредством електронното им изражение обменяно според специфичните особености на интернет.

Такъв тип обслужване се отличава с редица предимства, които улесняват бизнеса:

  1. 1 Не е необходим счетоводител на трудов договор или счетоводен отдел, както и персонал за престация на трз и данъчен труд.
  1. 2 Предоставя обобщени справки, анализи и коментари до които има достъп от всяко място с интернет. Не се налага съобразяване с работното време от клиента, при получаване на качествена информация за неговите счетоводно – финансовите, трз и данъчни показатели – практически 24 часа всичко е на разположение онлайн.
  1. 3 Всеки документ е възможно да се обработи по счетоводен начин на датата когато е издаден, а не когато е предоставен – примерно наведнъж с останалите документи в началото на следващия месец. Обичайна практика е всички документи за месеца да се предоставят на счетоводителя в началото на следващия месец – така обаче не може да се осъществи ефикасен текущ анализ, защото той винаги ще отразява не моментното, а едно минало състояние на фирмата.

В крайна сметка клиента има повече опции за оптимизиране на работните му планове, защото най-малкото пести време от излишни имейли и телефонни разговори. Както се казва – времето е пари.

2. Офлайн дистанционно счетоводно обслужване на фирми. При този вид движението на документи е физическо, на хартия или друг материален носител. Това се явява допълнение към онлайн дистанционното счетоводно обслужване, примерно ако клиента се нуждае от работа с оригинали за които обработката е невъзможна чрез интернет. Прехвърлянето става посредством пощенски начин или чрез услугата на Счетоводни Услуги Русе ЕООД за вземане и носене на документи във връзка със счетоводното обслужване. Когато онлайн обемът е с приоритетен дял от двата вида, дистанционното счетоводство се счита за онлайн и обратно.

Най-сполучлив е вариантът с комбинирана употреба на двата вида дистанционно счетоводно обслужване. Важно е къде ще се помещават оригиналните фактури, банкови извлечения и други, за да могат да бъдат представени при евентуална данъчна проверка на място. За съхранението на тези документи има разнопосочни мнения, но най-добре е те да се намират на адреса за кореспонденция с НАП.

Счетоводни Услуги Русе ЕООД осъществява дистанционно счетоводно обслужване в съответствие с правилата за защита на личните данни при високо ниво на мерките за сигурност на клиентската информация.