Търся надежден счетоводител за фирмата ми, от там попаднах на вашия сайт. Желая да ме ориентирате за вашето счетоводство. Къде да намеря качествени оферти на счетоводители? Много сайтове срещам, нуждая се от насочване.

Въпрос от чужденец, който желае да бъде ориентиран за надежден персонален счетоводител, за да води счетоводството на фирмата му.

За разлика от Великобритания, където има стабилни сайтове, чието мото гравитира около посланието „Намерете подходящия експерт за да ви дам безпристрастен съвет”, какъвто е Unbiased, в България има само един сайт с подобна структура, колекциониращ единствено счетоводни оферти, без да дава базова препоръка – StarOfService.

надежден счетоводител - чуждестранна търсачка
Търсачка за счетоводители – Великобритания.

На този етап в страната няма сайт, който да даде стабилно насочване за надежден счетоводител. Няма истински рейтинг на счетоводители, а тези сайтове са тип бизнес директории, които не следят доколко е вярна и коректна информацията нанасяна в клиентските профили. StarOfService е базиран на мотото „Всички професионалисти на най-добрите цени” – при кратък поглед на съдържането се вижда липсата както на критерии за професионализъм, така и за добри цени. Към настоящия момент, въпреки че сайтът не е първа младост, няма рейтинги, както и някакви други оценки за подпомагане изборът на търсещите счетоводител.

Търсене на счетоводители
Търсачка за счетоводители – България.

Счетоводството на Счетоводни Услуги Русе ЕООД е организирано по подходящ начин, за да може да реагира на специфичната организация както на документооборота, така и на някои т.нар. прищевки на лицето представляващо клиента. Счетоводителят на фирмата е персонален – води цялото счетоводно обслужване. Подробна информация е поместена в официалния сайт на фирмата.

В общи линии воденето на счетоводство не търпи съществени разлики при дейностите в услугите, производството и търговията. Някои по-специални техники за осчетоводяване и представяне на показателите във финансовите отчети съществуват при юридическите лица с нестопанска цел. Ако ползваме списък на чести търсения в Гугъл, може да откроим около 30 по-чести заявки, например за „счетоводство на фирма по ддс“; „счетоводство на транспортна фирма“; „счетоводство на строителна фирма“; „счетоводство на земеделски производител“; „счетоводство на английски“. Освен тях значителен дял има търсенето за „онлайн счетоводство“. В тези търсения, думата счетоводство успешно може да се замени със счетоводител, а предлогът „на“ със „за“. Ползвайте Google Преводач, за да разширите търсенето за надежден счетоводител, тъй като делът на български счетоводни сайтове със статии на английски език е съвсем незначителен. Счетоводните сайтове на английски език, не представляват задължително български счетоводител владеещ английски език.

Според нас, търсенето на надежден, а не някакъв друг тип персонален счетоводител не е най-подходящо. В миналото, в българския спорт битуваше терминът „олимпийска надежда”. Това беше спортист, за когото имаше голяма вероятност да постигне челни позиции на олимпиада. Когато очакването биваше оправдано с медал от олимпийски игри, спортистът преставаше да е надежда, а се дефинираше по различен начин. Това е едно съществено основание, за да считаме, че думата „надежден” не е приложима при търсенето на счетоводител. В счетоводството е нужна съвкупност от сигурни показатели.

В България, съществуват организации на счетоводители и счетоводни предприятия. Най-ефикасно е да се насочите натам, когато започнете да си търсите счетоводител. Колкото повече специфична информация приложите в търсенето, толкова повече шансът за намиране на качествена оферта нараства. Успешно намиране на Вашия надежден счетоводител!