Skip to main content Skip to search

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, е счетоводно предприятие, ситуирано в гр.Русе, България.
„Счетоводни услуги Русе” ЕООД е продължител на счетоводните услуги и дейности осъществявани от утвърденото на счетоводният пазар дружество „Евристика” ЕООД.

Възможностите за счетоводно обслужване на всички упражнявани от клиентите дейности е благодарение на изградената вътрешнофирмена технология за работа със счетоводна информация, включително и в своевременното ни осведомяване за нормативните новости и изменения. За приемането на счетоводната документация, са предвидени различни дати, така че да няма излишно натоварване за нито една от страните във връзка със спазването на законоустановените срокове. Разполагаме с надежден набор от софтуерни приложения, благодарение на който, при осъществяване на нашите договорености постигаме бързина без загуба на качество във всеки един аспект. Ефективността на работният процес се повишава и от стремежа ни да работим преимуществено с електронни документи.

Счетоводната практика е показала, че важно условие за акуратното счетоводно обслужване е разбирателството между счетоводният персонал и клиента.
Ние гарантираме точно изпълнение на възложените от клиента задачи, като приемаме правилото, че той винаги има право, без обаче да се оттегляме от консултантската си обязаност, преди да приемем неговото задание.

На гаранциите свързани със счетоводните услуги и дейности, често не се обръща достатъчно внимание, затова се срещат различни по сложност ефекти, при възникване на нередности свързани с различни фактори. Ние предлагаме акуратни подходи за регулиране на отношенията в това направление, които позваляват отговорноста за допуснатата грешка да се понася от лицето, което я е допуснало. Естествено, при несериозно отношение на клиента, не може да се даде никаква гаранция, за радост такива клиенти намаляват поради естественото стечение на обстоятелствата, продиктувано от динамиката на бизнес средата.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, уважаваме своите клиенти и считаме, че трябва да се отнасяме към тях така, както ние бихме желали да се отнасят те към нас. Нашето желание и стремеж е всеки да поеме своята отговорност в процесите, произтичащи от нашите взаимоотношения. Основа за ползотворната работа е строго индивидуалният подход към всеки клиент поотделно и благодарение на нея постигаме целите, продикувани от неговите интереси.

„Счетоводни услуги Русе” ЕООД, ценим дългосрочното партньорство  и Ви пожелаваме  да имате цели и стратегия, позволяващи реализиране на всичките Ви мечти и желания, а ако решите да работим заедно за постигането им  ще оценим подобаващо вашите усилия и ще подпомогнем  много от действията Ви!